Al sinds 1998 speelt Pieter Timmermans een prominente rol bij het sociaal overleg in België, eerst als directeur-generaal en later als gedelegeerd bestuurder van het VBO. Centraal in dat overleg staan de tweejaarlijkse interprofessionele akkoorden (IPA's) over de loon- en arbeidsvoorwaarden van werknemers in de privésector. Op dit moment zou er onderhandeld moeten worden over het IPA voor de volgende twee jaar, maar die gesprekken zijn afgesprongen. De drie vakbonden gaan niet akkoord met de maximale loonsverhoging van 0,8 procent die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven naar voren schuift: zij willen meer. Om hun eis kracht bij te zetten, hebben het christelijke ACV, het socialistische ABVV en de liberale ACLVB beslist om op woensdag 13 februari een algemene staking uit te roepen, in de privésector en bij de overheid. Dat heeft Timmermans verwonderd en ongerust gemaakt.
...