De voorbije maanden haalden verschillende onderwerpen de politieke agenda, zoals migratie, energie en klimaat en koopkracht. Over de economie en de arbeidsmarkt werd er weinig gedebatteerd, stelt de grootste werkgeversorganisatie van het land vast.

Met de nieuwe informatiecampagne wil het VBO in de aanloop naar de verkiezingen opnieuw het 'sociaaleconomische beleid en de noodzakelijke hervormingen' onder de aandacht brengen.

In het kader van de campagne werd alvast een rapport opgesteld van het sociaaleconomisch beleid van de regering. Met een dalende loonkostenhandicap, een export die opnieuw terrein wint, een toename van de private tewerkstelling, een daling van de werkloosheid, de creatie van jobs en België dat opnieuw aantrekkelijk is voor buitenlandse investeringen scoort het regeringbeleid punten bij het VBO.

In andere dossiers werd dan weer te weinig vooruitgang gemaakt, oordeelt het VBO. Zo neemt de filedruk nog steeds toe, blijft de energieprijs hoog, is de krapte op de arbeidsmarkt problematisch, stijgen de ziekte- en invaliditeitsuitgaven en hebben sommige sectoren (zoals de handel) het hard te verduren door de concurrentie en online-aankopen.

Het oordeel van de werkgeversorganisatie over de begroting is gematigd. 'Het tekort werd wel degelijk teruggedrongen, maar er is meer nodig de volgende jaren', klinkt het.

De voorbije maanden haalden verschillende onderwerpen de politieke agenda, zoals migratie, energie en klimaat en koopkracht. Over de economie en de arbeidsmarkt werd er weinig gedebatteerd, stelt de grootste werkgeversorganisatie van het land vast. Met de nieuwe informatiecampagne wil het VBO in de aanloop naar de verkiezingen opnieuw het 'sociaaleconomische beleid en de noodzakelijke hervormingen' onder de aandacht brengen. In het kader van de campagne werd alvast een rapport opgesteld van het sociaaleconomisch beleid van de regering. Met een dalende loonkostenhandicap, een export die opnieuw terrein wint, een toename van de private tewerkstelling, een daling van de werkloosheid, de creatie van jobs en België dat opnieuw aantrekkelijk is voor buitenlandse investeringen scoort het regeringbeleid punten bij het VBO. In andere dossiers werd dan weer te weinig vooruitgang gemaakt, oordeelt het VBO. Zo neemt de filedruk nog steeds toe, blijft de energieprijs hoog, is de krapte op de arbeidsmarkt problematisch, stijgen de ziekte- en invaliditeitsuitgaven en hebben sommige sectoren (zoals de handel) het hard te verduren door de concurrentie en online-aankopen. Het oordeel van de werkgeversorganisatie over de begroting is gematigd. 'Het tekort werd wel degelijk teruggedrongen, maar er is meer nodig de volgende jaren', klinkt het.