"Met deze 'America First'-politiek probeert Trump de eigen economie een duw in de rug te geven, terwijl heel wat ondernemingen zich net engageren voor de transitie naar een CO²-arme samenleving", aldus het VBO, dat de Europese Unie oproept om haar engagementen inzake de uitstoot van broeikasgassen na te leven en druk te blijven zetten op de VS om hun standpunt te herzien. "Ook België kan zijn deel doen in de klimaatproblematiek", vindt het VBO. "Enkel een gecoördineerde aanpak op vlak van energie- en klimaatbeleid kan ons land helpen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en onze milieuverbintenissen na te komen, en dat alles tegen de laagste kostprijs. Hoe sneller men tot een interfederaal energiepact komt, hoe beter. Ondernemingen en burgers hebben immers snel nood aan duidelijkheid." (Belga)

"Met deze 'America First'-politiek probeert Trump de eigen economie een duw in de rug te geven, terwijl heel wat ondernemingen zich net engageren voor de transitie naar een CO²-arme samenleving", aldus het VBO, dat de Europese Unie oproept om haar engagementen inzake de uitstoot van broeikasgassen na te leven en druk te blijven zetten op de VS om hun standpunt te herzien. "Ook België kan zijn deel doen in de klimaatproblematiek", vindt het VBO. "Enkel een gecoördineerde aanpak op vlak van energie- en klimaatbeleid kan ons land helpen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en onze milieuverbintenissen na te komen, en dat alles tegen de laagste kostprijs. Hoe sneller men tot een interfederaal energiepact komt, hoe beter. Ondernemingen en burgers hebben immers snel nood aan duidelijkheid." (Belga)