"Naast een globale pensioenhervorming is het evident dat de loopbaanduur en de werkzaamheidsgraad omhoog moeten. De logica hierachter is betrekkelijk eenvoudig: we studeren en leven langer. Dat maakt het onhoudbaar om de arbeidsmarkt op de leeftijd van 60 jaar te verlaten", zo legt het VBO uit. "Langer studeren, langer leven, vroeger stoppen met werken, en toch hogere pensioenen eisen, is onhaalbaar." "De pensioenuitgaven (46 miljard euro) vertegenwoordigen een vijfde van de totale primaire uitgaven (201 miljard euro) en zullen bij ongewijzigd beleid alleen maar stijgen. Onze effectieve loopbaanduur bedraagt amper 32,6 jaar, ruim onder het OESO-gemiddelde. Er dreigt bijgevolg een discrepantie tussen de uitgaven en de inkomsten: onze loopbanen zijn immers te kort en het aantal actieven per gepensioneerde zal teruglopen van 2,6 vandaag tot 1,7 in 2060". (Belga)

"Naast een globale pensioenhervorming is het evident dat de loopbaanduur en de werkzaamheidsgraad omhoog moeten. De logica hierachter is betrekkelijk eenvoudig: we studeren en leven langer. Dat maakt het onhoudbaar om de arbeidsmarkt op de leeftijd van 60 jaar te verlaten", zo legt het VBO uit. "Langer studeren, langer leven, vroeger stoppen met werken, en toch hogere pensioenen eisen, is onhaalbaar." "De pensioenuitgaven (46 miljard euro) vertegenwoordigen een vijfde van de totale primaire uitgaven (201 miljard euro) en zullen bij ongewijzigd beleid alleen maar stijgen. Onze effectieve loopbaanduur bedraagt amper 32,6 jaar, ruim onder het OESO-gemiddelde. Er dreigt bijgevolg een discrepantie tussen de uitgaven en de inkomsten: onze loopbanen zijn immers te kort en het aantal actieven per gepensioneerde zal teruglopen van 2,6 vandaag tot 1,7 in 2060". (Belga)