De Pauslijke Commissie liet weten dat "de gezondheidsregeling in geen geval een sanctionerend of bestraffend karakter heeft. We moeten steeds een evenwicht zoeken tussen de bescherming van de collectieve gezondheid en de individuele keuzevrijheid." Vorige week donderdag vaardigde het wetgevende orgaan van Vaticaanstad een decreet uit met regels voor de coronavaccinatiecampagne. Daarin stond dat het Vaticaan zijn 5.000 werknemers zou kunnen verplichten om zich te laten vaccineren. Als ze een vaccinatie zouden weigeren, dan riskeerden ze een sanctie of ontslag. Die regels zijn nu bijgestuurd. (Belga)

De Pauslijke Commissie liet weten dat "de gezondheidsregeling in geen geval een sanctionerend of bestraffend karakter heeft. We moeten steeds een evenwicht zoeken tussen de bescherming van de collectieve gezondheid en de individuele keuzevrijheid." Vorige week donderdag vaardigde het wetgevende orgaan van Vaticaanstad een decreet uit met regels voor de coronavaccinatiecampagne. Daarin stond dat het Vaticaan zijn 5.000 werknemers zou kunnen verplichten om zich te laten vaccineren. Als ze een vaccinatie zouden weigeren, dan riskeerden ze een sanctie of ontslag. Die regels zijn nu bijgestuurd. (Belga)