In de brief wordt euthanasie beschreven als een "misdaad tegen het menselijk leven", en geassisteerde zelfdoding als een "ernstige zonde". Wie "een ernstig immorele daad heeft begaan en in deze beslissing blijft volharden" mag volgens het Vaticaan de laatste sacramenten niet ontvangen, klinkt het in de richtlijnen. Smeekbeden om te sterven van ernstig zieke mensen moeten volgens het Vaticaan niet worden opgevat als een echt verlangen naar euthanasie. "In feite gaat het bijna altijd om een wanhopige roep om hulp en liefde", klinkt het.

Wel mogen katholieken afzien van een behandeling "die slechts een zwakke of pijnlijke verlenging van het leven" betekent. Een priester mag toch nog de laatste sacramenten geven als die ervan overtuigd is dat de stervende patiënt van gedachten is veranderd of wanneer de patiënt bewusteloos was.

Daarnaast moeten gezondheidspersoneelsleden het recht hebben om beroep te doen op gewetensbezwaren, verluidde het.

"Het Vaticaan heeft een niveau van wereldvreemdheid bereikt, dat zelfs ik niet voor mogelijk achtte. De paus bestempelt mensen die om euthanasie verzoeken als 'aandachttrekkers'. Hij miskent en relativeert hiermee het lijden op een mensonterende wijze", reageert Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht. "Dat deze boodschap werd opgesteld door de Congregatie voor de Geloofsleer, waarvan de voorloper beter bekend is onder de naam 'Inquisitie', zegt genoeg. We hebben geen lessen te krijgen van een dergelijk instituut dat eeuwenlang de meest gruwelijke wandaden op haar geweten had. We moeten deze wereldvreemde, middeleeuwse uitspraken streng veroordelen".

In de brief wordt euthanasie beschreven als een "misdaad tegen het menselijk leven", en geassisteerde zelfdoding als een "ernstige zonde". Wie "een ernstig immorele daad heeft begaan en in deze beslissing blijft volharden" mag volgens het Vaticaan de laatste sacramenten niet ontvangen, klinkt het in de richtlijnen. Smeekbeden om te sterven van ernstig zieke mensen moeten volgens het Vaticaan niet worden opgevat als een echt verlangen naar euthanasie. "In feite gaat het bijna altijd om een wanhopige roep om hulp en liefde", klinkt het. Wel mogen katholieken afzien van een behandeling "die slechts een zwakke of pijnlijke verlenging van het leven" betekent. Een priester mag toch nog de laatste sacramenten geven als die ervan overtuigd is dat de stervende patiënt van gedachten is veranderd of wanneer de patiënt bewusteloos was. Daarnaast moeten gezondheidspersoneelsleden het recht hebben om beroep te doen op gewetensbezwaren, verluidde het. "Het Vaticaan heeft een niveau van wereldvreemdheid bereikt, dat zelfs ik niet voor mogelijk achtte. De paus bestempelt mensen die om euthanasie verzoeken als 'aandachttrekkers'. Hij miskent en relativeert hiermee het lijden op een mensonterende wijze", reageert Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht. "Dat deze boodschap werd opgesteld door de Congregatie voor de Geloofsleer, waarvan de voorloper beter bekend is onder de naam 'Inquisitie', zegt genoeg. We hebben geen lessen te krijgen van een dergelijk instituut dat eeuwenlang de meest gruwelijke wandaden op haar geweten had. We moeten deze wereldvreemde, middeleeuwse uitspraken streng veroordelen".