Het Vaticaan heeft een onderzoek geopend naar de Belgische tak van de Broeders van Liefde, na een klacht van de wereldwijde overste van de congregatie, de Vlaming René Stockman. Dat bericht de Catholic News Service (CNS). Stockman is niet te spreken over de beslissing van het Belgische bestuur, dat voornamelijk uit leken bestaat, om euthanasie mogelijk te maken in de vijftien psychiatrische centra van de Broeders van Liefde.

Stockman richtte zich rechtstreeks tot het Vaticaan met een klacht nadat zijn formele vraag aan de Belgische groep van de Broeders van Liefde om het nieuwe beleid ongedaan te maken, werd geweigerd. Daar werd dus een onderzoek geopend dat volgens Stockman wordt gevoerd onder toezicht van kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-katholieke Kerk.

Volgens CNS zou Stockman zich ook gericht hebben tot de Belgische Bisschoppenconferentie 'om hun mening en een duidelijke verklaring van hen te vragen'. 'Ik hoop dat er een duidelijk antwoord komt van de Belgische bisschoppen en het Vaticaan. Ik heb er vertrouwen in', zegt de overste.

Het Vaticaan heeft een onderzoek geopend naar de Belgische tak van de Broeders van Liefde, na een klacht van de wereldwijde overste van de congregatie, de Vlaming René Stockman. Dat bericht de Catholic News Service (CNS). Stockman is niet te spreken over de beslissing van het Belgische bestuur, dat voornamelijk uit leken bestaat, om euthanasie mogelijk te maken in de vijftien psychiatrische centra van de Broeders van Liefde.Stockman richtte zich rechtstreeks tot het Vaticaan met een klacht nadat zijn formele vraag aan de Belgische groep van de Broeders van Liefde om het nieuwe beleid ongedaan te maken, werd geweigerd. Daar werd dus een onderzoek geopend dat volgens Stockman wordt gevoerd onder toezicht van kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-katholieke Kerk.Volgens CNS zou Stockman zich ook gericht hebben tot de Belgische Bisschoppenconferentie 'om hun mening en een duidelijke verklaring van hen te vragen'. 'Ik hoop dat er een duidelijk antwoord komt van de Belgische bisschoppen en het Vaticaan. Ik heb er vertrouwen in', zegt de overste.