Het instituut van het Vaticaan dat over de geloofsleer gaat kreeg de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikt om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. "Nee", klinkt het in het document. "In sommige kerkelijke kringen zijn er projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht", schrijft de congregatie. Maar een zegening is enkel mogelijk indien dit gebeurt "overeenkomstig met Gods bedoelingen". "Omwille van die reden, is het niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven)", aldus de congregatie. Daarna herhaalt het Vaticaan de klassieke positie van de Katholieke Kerk. "God stopt nooit met het zegenen van zijn zonen, maar hij zegent de zonde niet en kan die ook niet zegenen", klinkt het. "Om bovengenoemde redenen beschikt de Kerk niet - en kan het ook niet beschikken - over de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen", besluit de congregatie die onderstreept dat paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven over de tekst. Volgens de congregatie is deze doctrine geen uiting van "een vorm van onjuiste discriminatie", maar "eerder een herinnering aan de waarheid van de liturgie". (Belga)

Het instituut van het Vaticaan dat over de geloofsleer gaat kreeg de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikt om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. "Nee", klinkt het in het document. "In sommige kerkelijke kringen zijn er projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht", schrijft de congregatie. Maar een zegening is enkel mogelijk indien dit gebeurt "overeenkomstig met Gods bedoelingen". "Omwille van die reden, is het niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven)", aldus de congregatie. Daarna herhaalt het Vaticaan de klassieke positie van de Katholieke Kerk. "God stopt nooit met het zegenen van zijn zonen, maar hij zegent de zonde niet en kan die ook niet zegenen", klinkt het. "Om bovengenoemde redenen beschikt de Kerk niet - en kan het ook niet beschikken - over de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen", besluit de congregatie die onderstreept dat paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven over de tekst. Volgens de congregatie is deze doctrine geen uiting van "een vorm van onjuiste discriminatie", maar "eerder een herinnering aan de waarheid van de liturgie". (Belga)