De scholieren zijn best tevreden over de mens achter de minister. "Ze staat open voor leerlingen, gaat geen discussie uit de weg en is altijd bereid om een selfie te nemen", klinkt het. Maar beleidsmatig zijn ze minder positief. Zo maken de scholieren zich zorgen over de modernisering van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen en de leerlingenbegeleiding. In de ogen van de Scholierenkoepel lijken die "muurvast" te zitten. Al geven ze wel aan dat de minister "nog twee jaar heeft om op enkele punten extra in te zetten". Opvallend: de jongeren willen dat de minister meer doet om van diversiteit in het onderwijs een "evidente realiteit" te maken. "We geloven in de goede bedoelingen van de minister, maar zien dit nog te weinig vertaald in haar acties", zo luidt het oordeel. De Scholierenkoepel betreurt dat de schotten tussen ASO en de andere richtingen overeind blijven en vinden dat er te weinig gedaan wordt om jongeren met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. "Het debat over de hoofddoek op school mag echt wel eens opnieuw geopend worden. Daar zien scholieren een belangrijke rol voor de minister", luidt het. Daarnaast hekelen de scholieren dat het loopbaanpact, dat de carrière van leerkrachten aantrekkelijker en werkbaarder moet maken, "al jaren op de lange baan geschoven wordt". De minister zou leerkrachten en directies ook een duwtje in de rug moeten geven om meer inspraak te creëren voor leerlingen. En ze zou nog meer werk moeten maken van een cultuuromslag naar "minder straffen en uitsluiten, en meer praten en proberen de band met leerlingen te herstellen". Volgens de Scholierenkoepel kan dat helpen om het aantal schoolverlaters zonder diploma terug te dringen. Over pesten op scholen toont de koepel zich "echt blij" dat de minister het probleem serieus neemt. "Maar cruciaal in de aanpak van pesten is natuurlijk ook de leerlingenbegeleiding. De minister heeft beloofd om met een nieuw decreet duidelijkheid te scheppen in de taakverdeling tussen de school en CLB, maar de deadlines worden niet gehaald", zo luidt het nog. (Belga)

De scholieren zijn best tevreden over de mens achter de minister. "Ze staat open voor leerlingen, gaat geen discussie uit de weg en is altijd bereid om een selfie te nemen", klinkt het. Maar beleidsmatig zijn ze minder positief. Zo maken de scholieren zich zorgen over de modernisering van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen en de leerlingenbegeleiding. In de ogen van de Scholierenkoepel lijken die "muurvast" te zitten. Al geven ze wel aan dat de minister "nog twee jaar heeft om op enkele punten extra in te zetten". Opvallend: de jongeren willen dat de minister meer doet om van diversiteit in het onderwijs een "evidente realiteit" te maken. "We geloven in de goede bedoelingen van de minister, maar zien dit nog te weinig vertaald in haar acties", zo luidt het oordeel. De Scholierenkoepel betreurt dat de schotten tussen ASO en de andere richtingen overeind blijven en vinden dat er te weinig gedaan wordt om jongeren met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. "Het debat over de hoofddoek op school mag echt wel eens opnieuw geopend worden. Daar zien scholieren een belangrijke rol voor de minister", luidt het. Daarnaast hekelen de scholieren dat het loopbaanpact, dat de carrière van leerkrachten aantrekkelijker en werkbaarder moet maken, "al jaren op de lange baan geschoven wordt". De minister zou leerkrachten en directies ook een duwtje in de rug moeten geven om meer inspraak te creëren voor leerlingen. En ze zou nog meer werk moeten maken van een cultuuromslag naar "minder straffen en uitsluiten, en meer praten en proberen de band met leerlingen te herstellen". Volgens de Scholierenkoepel kan dat helpen om het aantal schoolverlaters zonder diploma terug te dringen. Over pesten op scholen toont de koepel zich "echt blij" dat de minister het probleem serieus neemt. "Maar cruciaal in de aanpak van pesten is natuurlijk ook de leerlingenbegeleiding. De minister heeft beloofd om met een nieuw decreet duidelijkheid te scheppen in de taakverdeling tussen de school en CLB, maar de deadlines worden niet gehaald", zo luidt het nog. (Belga)