De nieuwe stap in de "modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut" komt er na onderhandelingen met vertegenwoordigers van de vakorganisaties. Naast de beslissing om enkel nog personeelsleden aan te werven met een contractueel arbeidscontract, werd er ook overeengekomen om het contractueel statuut te versterken op vlak van loopbaan- en beloningsbeleid, ziekte, re-integratie, pensioen en bescherming. Zo zal de bijdrage aan de tweede pensioenpijler stijgen tot 5 procent tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan 20 miljoen euro vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken. "De Vlaamse overheid moet een aantrekkelijke werkgever blijven. Voor haar huidige personeelsleden, maar ook voor potentiële nieuwe personeelsleden. We gaan voor een modern en toekomstgericht hr-beleid", zegt minister Somers in een persbericht. "De Vlaamse overheid zal nog meer inzetten op duurzame loopbanen en het uitbouwen van een sterk re-integratiebeleid, waardoor onder meer langdurig zieke medewerkers optimaal ondersteund en begeleid worden om terug te keren naar de werkvloer." In een volgende fase worden de technische details verder uitgewerkt. Minister Somers nodigt alle vakorganisaties uit om daar na de herfstvakantie samen werk van te maken. (Belga)

De nieuwe stap in de "modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut" komt er na onderhandelingen met vertegenwoordigers van de vakorganisaties. Naast de beslissing om enkel nog personeelsleden aan te werven met een contractueel arbeidscontract, werd er ook overeengekomen om het contractueel statuut te versterken op vlak van loopbaan- en beloningsbeleid, ziekte, re-integratie, pensioen en bescherming. Zo zal de bijdrage aan de tweede pensioenpijler stijgen tot 5 procent tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan 20 miljoen euro vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken. "De Vlaamse overheid moet een aantrekkelijke werkgever blijven. Voor haar huidige personeelsleden, maar ook voor potentiële nieuwe personeelsleden. We gaan voor een modern en toekomstgericht hr-beleid", zegt minister Somers in een persbericht. "De Vlaamse overheid zal nog meer inzetten op duurzame loopbanen en het uitbouwen van een sterk re-integratiebeleid, waardoor onder meer langdurig zieke medewerkers optimaal ondersteund en begeleid worden om terug te keren naar de werkvloer." In een volgende fase worden de technische details verder uitgewerkt. Minister Somers nodigt alle vakorganisaties uit om daar na de herfstvakantie samen werk van te maken. (Belga)