Volgens Vanvelthoven heeft hij "op woensdag 16 december om 18.15 uur het allereerste telefoontje ontvangen van de kabinetschef van de staatssecretaris met de mededeling dat vrijdag (40 uren later) een dossier op de ministerraad zou gebracht worden om op Parelstrand Lommel een asielcentrum in te richten voor 945 vluchtelingen en dit voor een periode van 21 december tot 1 april". "Voorafgaande informatie, laat staan overleg is er nooit geweest", aldus Vanvelthoven. "Indien de staatssecretaris dit een normale werkwijze vindt, kan ik alleen met hem daarover van mening verschillen." "Het valt te betreuren dat er gesprekken gevoerd worden tussen een privé-partner, Oostappengroep en Fedasil zonder dat de lokale overheid hiervan op de hoogte wordt gebracht", vervolgt Vanvelthoven. Vanvelthoven heeft voorts kritiek op "de totale afwezigheid van enig communicatieplan vanuit de staatssecretaris" voor de vragen van bezorgde burgers en de plaatselijke middenstand, voor vrijwilligers die zich willen aanmelden, en voor schooldirecties die vragen hebben over leerplichtige vluchtelingen. "Voor al die vragen is er geen informatienummer bij de staatssecretaris of Fedasil", besluit Vanvelthoven. "Het toppunt is dat de staatssecretaris nu zelfs dit totaal gebrek aan communicatie als 'normaal' beschouwt." (Belga)

Volgens Vanvelthoven heeft hij "op woensdag 16 december om 18.15 uur het allereerste telefoontje ontvangen van de kabinetschef van de staatssecretaris met de mededeling dat vrijdag (40 uren later) een dossier op de ministerraad zou gebracht worden om op Parelstrand Lommel een asielcentrum in te richten voor 945 vluchtelingen en dit voor een periode van 21 december tot 1 april". "Voorafgaande informatie, laat staan overleg is er nooit geweest", aldus Vanvelthoven. "Indien de staatssecretaris dit een normale werkwijze vindt, kan ik alleen met hem daarover van mening verschillen." "Het valt te betreuren dat er gesprekken gevoerd worden tussen een privé-partner, Oostappengroep en Fedasil zonder dat de lokale overheid hiervan op de hoogte wordt gebracht", vervolgt Vanvelthoven. Vanvelthoven heeft voorts kritiek op "de totale afwezigheid van enig communicatieplan vanuit de staatssecretaris" voor de vragen van bezorgde burgers en de plaatselijke middenstand, voor vrijwilligers die zich willen aanmelden, en voor schooldirecties die vragen hebben over leerplichtige vluchtelingen. "Voor al die vragen is er geen informatienummer bij de staatssecretaris of Fedasil", besluit Vanvelthoven. "Het toppunt is dat de staatssecretaris nu zelfs dit totaal gebrek aan communicatie als 'normaal' beschouwt." (Belga)