Niet elk geval van misbruik of verwaarlozing wordt gemeld. Om de opmerkzaamheid van de professionelen te verhogen, introduceert Vandeurzen de kind-check. Het gaat om een geheel van duidelijke afspraken en stappen die een professional kan zetten, vertaald in praktische instrumenten zoals vragenlijsten over het ouderlijk functioneren en over de veiligheid van kinderen, een poster met de verschillende stappen en on-line-ondersteuning. "De kind-check moet worden ingezet in meerdere hulp- en dienstverlenende sectoren waar een alertheid voor verontrustende situaties bij kinderen van belang is. De professional die twijfelt of verontrust is, moet kunnen terugvallen op een kind-check om een mogelijk voorkomen van misbruik of geweld bij de juiste diensten op te nemen", aldus Vandeurzen maandag. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal nog dit jaar samen de hulpverlening in een eerste fase de omzetting van de Nederlandse kind-check naar de Vlaamse context voor zijn rekening nemen. Hiervoor trekt de Vlaamse overheid 150.000 euro uit. Daarnaast wordt momenteel een evaluatie van de hulplijn 1712 door de Zorginspectie afgerond met het oog op een versterking van de hulplijn. "1712 moeten we als hét aanspreekpunt voor de burger met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling verder verankeren, op basis van de resultaten van de evaluatie deze maand, nemen we gerichte initiatieven om de bereikbaar- en bekendheid nog te verhogen", aldus de minister. Tot slot heeft de Vlaamse regering vorige week de versterking van de vertrouwenscentra kindermishandeling met een half miljoen euro goedgekeurd. Ben je naar aanleiding van dit artikel ongerust over een mogelijke situatie van geweld, misbruik of kindermishandeling? Bel gratis en anoniem naar het nummer 1712. Je oproep verschijnt niet op de telefoonrekening. Of stuur een mailtje via www.1712.be. Want geweld kan stoppen. (Belga)

Niet elk geval van misbruik of verwaarlozing wordt gemeld. Om de opmerkzaamheid van de professionelen te verhogen, introduceert Vandeurzen de kind-check. Het gaat om een geheel van duidelijke afspraken en stappen die een professional kan zetten, vertaald in praktische instrumenten zoals vragenlijsten over het ouderlijk functioneren en over de veiligheid van kinderen, een poster met de verschillende stappen en on-line-ondersteuning. "De kind-check moet worden ingezet in meerdere hulp- en dienstverlenende sectoren waar een alertheid voor verontrustende situaties bij kinderen van belang is. De professional die twijfelt of verontrust is, moet kunnen terugvallen op een kind-check om een mogelijk voorkomen van misbruik of geweld bij de juiste diensten op te nemen", aldus Vandeurzen maandag. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal nog dit jaar samen de hulpverlening in een eerste fase de omzetting van de Nederlandse kind-check naar de Vlaamse context voor zijn rekening nemen. Hiervoor trekt de Vlaamse overheid 150.000 euro uit. Daarnaast wordt momenteel een evaluatie van de hulplijn 1712 door de Zorginspectie afgerond met het oog op een versterking van de hulplijn. "1712 moeten we als hét aanspreekpunt voor de burger met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling verder verankeren, op basis van de resultaten van de evaluatie deze maand, nemen we gerichte initiatieven om de bereikbaar- en bekendheid nog te verhogen", aldus de minister. Tot slot heeft de Vlaamse regering vorige week de versterking van de vertrouwenscentra kindermishandeling met een half miljoen euro goedgekeurd. Ben je naar aanleiding van dit artikel ongerust over een mogelijke situatie van geweld, misbruik of kindermishandeling? Bel gratis en anoniem naar het nummer 1712. Je oproep verschijnt niet op de telefoonrekening. Of stuur een mailtje via www.1712.be. Want geweld kan stoppen. (Belga)