Gezinnen die het te lastig krijgen in de omgang met hun jonge kinderen, kunnen een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp: er komt dan gedurende zes maanden wekelijks een begeleider aan huis. Het doel is om de uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) breidt deze hulpverlening nu uit. Hij maakt hiervoor 500.000 euro vrij, zo staat vandaag te lezen in De Standaard. Gezinsbegeleidingsdiensten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen krijgen extra middelen om samen 60 bijkomende begeleidingen te doen, goed voor hulp aan 120 gezinnen in een jaar. Veertig van die bijkomende begeleidingen gaan naar de provincie Antwerpen. De extra begeleidingen zijn voorbehouden voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, omdat de noden daar het hoogst zijn. "Voor de andere regio's blijft het bestaande aanbod gelden, wat niet uitsluit dat er in de toekomst ook daar extra middelen naar toe gaan", luidt het bij het agentschap Jongerenwelzijn. "Vandeurzen komt met een druppeltje op een hete plaat", reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. Ze verwijst naar cijfers van de minister zelf waarin sprake is van "meer dan 3 000 kinderen die nood hebben aan thuisbegeleiding". "Nu maakt Vandeurzen middelen vrij voor 120 gezinnen. Maar wat gaat hij doen met de duizenden anderen?", Van den Brandt. Groen dringt er bij Vandeurzen op aan met een "volwaardig actieplan" naar het Vlaams Parlement te komen. "Met druppelsgewijs beleid en druppelsgewijze middelen zal Vandeurzen het probleem niet oplossen. Terwijl thuisbegeleiding wel de voorkeur draagt op het plaatsen van kinderen in instellingen", besluit Elke Van den Brandt. (Belga)

Gezinnen die het te lastig krijgen in de omgang met hun jonge kinderen, kunnen een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp: er komt dan gedurende zes maanden wekelijks een begeleider aan huis. Het doel is om de uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) breidt deze hulpverlening nu uit. Hij maakt hiervoor 500.000 euro vrij, zo staat vandaag te lezen in De Standaard. Gezinsbegeleidingsdiensten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen krijgen extra middelen om samen 60 bijkomende begeleidingen te doen, goed voor hulp aan 120 gezinnen in een jaar. Veertig van die bijkomende begeleidingen gaan naar de provincie Antwerpen. De extra begeleidingen zijn voorbehouden voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, omdat de noden daar het hoogst zijn. "Voor de andere regio's blijft het bestaande aanbod gelden, wat niet uitsluit dat er in de toekomst ook daar extra middelen naar toe gaan", luidt het bij het agentschap Jongerenwelzijn. "Vandeurzen komt met een druppeltje op een hete plaat", reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. Ze verwijst naar cijfers van de minister zelf waarin sprake is van "meer dan 3 000 kinderen die nood hebben aan thuisbegeleiding". "Nu maakt Vandeurzen middelen vrij voor 120 gezinnen. Maar wat gaat hij doen met de duizenden anderen?", Van den Brandt. Groen dringt er bij Vandeurzen op aan met een "volwaardig actieplan" naar het Vlaams Parlement te komen. "Met druppelsgewijs beleid en druppelsgewijze middelen zal Vandeurzen het probleem niet oplossen. Terwijl thuisbegeleiding wel de voorkeur draagt op het plaatsen van kinderen in instellingen", besluit Elke Van den Brandt. (Belga)