Beginnen we met het goede nieuws. Het aantal jongeren dat op een wachtlijst staat in de jeugdhulp is in 2016 met een derde gedaald, meer bepaald van 7.347 in 2015 naar 4.922 in 2016. De opvallende daling is wel vooral te verklaren door een soort 'uitzuivering' van de wachtlijst. Men is namelijk nagegaan hoe actueel de hulpvraag van elke jongere nog was en heeft zo een wachtlijst kunnen opstellen die beter overeenstemt met de realiteit. Maar het jaarverslag toont vooral aan dat de noden in de sector groot blijven. Zo is het aantal jongeren dat wordt aangemeld bij een crisismeldpunt vorig jaar met liefst 28 procent gestegen (van 7.679 in 2015 naar 9.868). In vergelijking met 2013 gaat het om meer dan een verdubbeling. Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn, noemt verschillende mogelijke verklaringen. Zo zijn de meldpunten bekender en laagdrempeliger geworden. Maar er is nog een mogelijke verklaring: het gebrek aan opvangcapaciteit in het reguliere aanbod, waardoor mensen hun toevlucht zoeken tot de crisismeldpunten. Overal staat het aanbod onder druk. Om toegang te krijgen op gespecialiseerde hulp staat een jongere gemiddeld zelfs 240 dagen op een wachtlijst. En ook de wachttijden in het laagdrempelige aanbod nemen toe. Daarom wil minister Vandeurzen de sector een extra injectie van (recurrent) 25 miljoen euro per jaar geven. In 2018 is er een eerste schijf van jaarlijks 10 miljoen euro en in 2019 komt daar nog eens jaarlijks 15 miljoen euro bovenop. De grootste hap van het totaalbudget (15 miljoen euro) zal gaan naar laagdrempelige rechtstreeks toegankelijke hulp. Door die focus op snelle en laagdrempelige hulp wil de CD&V-minister "korter op de bal spelen" en zo proberen lateren crisissituaties of escalaties te voorkomen. (Belga)

Beginnen we met het goede nieuws. Het aantal jongeren dat op een wachtlijst staat in de jeugdhulp is in 2016 met een derde gedaald, meer bepaald van 7.347 in 2015 naar 4.922 in 2016. De opvallende daling is wel vooral te verklaren door een soort 'uitzuivering' van de wachtlijst. Men is namelijk nagegaan hoe actueel de hulpvraag van elke jongere nog was en heeft zo een wachtlijst kunnen opstellen die beter overeenstemt met de realiteit. Maar het jaarverslag toont vooral aan dat de noden in de sector groot blijven. Zo is het aantal jongeren dat wordt aangemeld bij een crisismeldpunt vorig jaar met liefst 28 procent gestegen (van 7.679 in 2015 naar 9.868). In vergelijking met 2013 gaat het om meer dan een verdubbeling. Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn, noemt verschillende mogelijke verklaringen. Zo zijn de meldpunten bekender en laagdrempeliger geworden. Maar er is nog een mogelijke verklaring: het gebrek aan opvangcapaciteit in het reguliere aanbod, waardoor mensen hun toevlucht zoeken tot de crisismeldpunten. Overal staat het aanbod onder druk. Om toegang te krijgen op gespecialiseerde hulp staat een jongere gemiddeld zelfs 240 dagen op een wachtlijst. En ook de wachttijden in het laagdrempelige aanbod nemen toe. Daarom wil minister Vandeurzen de sector een extra injectie van (recurrent) 25 miljoen euro per jaar geven. In 2018 is er een eerste schijf van jaarlijks 10 miljoen euro en in 2019 komt daar nog eens jaarlijks 15 miljoen euro bovenop. De grootste hap van het totaalbudget (15 miljoen euro) zal gaan naar laagdrempelige rechtstreeks toegankelijke hulp. Door die focus op snelle en laagdrempelige hulp wil de CD&V-minister "korter op de bal spelen" en zo proberen lateren crisissituaties of escalaties te voorkomen. (Belga)