Jaarlijks sterven in Vlaanderen 1.500 vrouwen aan borstkanker en 300 aan baarmoeder(hals)kanker. Dikkedarmkanker eist elk jaar 1.800 levens. Om tijdig kanker of een voorstadium van de ziekte op te sporen, vinden in Vlaanderen bevolkingsonderzoeken plaats. "Het tijdig ontdekken van kanker kan zorgen voor een minder ingrijpende behandeling en een hogere overlevingskans", zegt Vandeurzen. Al sinds 2001 gebeurt bevolkingsonderzoek naar borstkanker en krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar tweejaarlijks een uitnodiging voor een gratis onderzoek. Vanaf dit jaar loopt ook een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en vanaf 2014 volgt dikkedarmkanker. Daarbij zullen alle mannen en vrouwen tussen 50 en 74 jaar op termijn worden uitgenodigd voor een onderzoek van de stoelgang. De minister beseft dat geen enkel bevolkingsonderzoek perfect is, maar "voor deze bevolkingsonderzoeken geldt wel dat ze op populatieniveau gezondheidswinst opleveren en dat de voordelen voor de doelgroep opwegen tegen de nadelen", luidt het. Op 14 december lanceert Vandeurzen op de conferentie 'gezondheidswinst door bevolkingsonderzoek naar kanker' een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor 2014-2020 voor de drie onderzoeken. Vier werkgroepen bereiden de conferentie voor. Ze bekijken hoe de bevolkingsonderzoeken georganiseerd zijn en waar er knelpunten en verbetermogelijkheden liggen. Bedoeling is dat hun voorstellen ook worden getoetst aan de visie van het publiek. Daarvoor is op de website www.bevolkingsonderzoek.be een forum in het leven geroepen, met als doel dat zoveel mogelijk mensen hun positieve en negatieve ervaringen delen en suggesties doen om de bevolkingsonderzoeken te verbeteren. (LOD)

Jaarlijks sterven in Vlaanderen 1.500 vrouwen aan borstkanker en 300 aan baarmoeder(hals)kanker. Dikkedarmkanker eist elk jaar 1.800 levens. Om tijdig kanker of een voorstadium van de ziekte op te sporen, vinden in Vlaanderen bevolkingsonderzoeken plaats. "Het tijdig ontdekken van kanker kan zorgen voor een minder ingrijpende behandeling en een hogere overlevingskans", zegt Vandeurzen. Al sinds 2001 gebeurt bevolkingsonderzoek naar borstkanker en krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar tweejaarlijks een uitnodiging voor een gratis onderzoek. Vanaf dit jaar loopt ook een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en vanaf 2014 volgt dikkedarmkanker. Daarbij zullen alle mannen en vrouwen tussen 50 en 74 jaar op termijn worden uitgenodigd voor een onderzoek van de stoelgang. De minister beseft dat geen enkel bevolkingsonderzoek perfect is, maar "voor deze bevolkingsonderzoeken geldt wel dat ze op populatieniveau gezondheidswinst opleveren en dat de voordelen voor de doelgroep opwegen tegen de nadelen", luidt het. Op 14 december lanceert Vandeurzen op de conferentie 'gezondheidswinst door bevolkingsonderzoek naar kanker' een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor 2014-2020 voor de drie onderzoeken. Vier werkgroepen bereiden de conferentie voor. Ze bekijken hoe de bevolkingsonderzoeken georganiseerd zijn en waar er knelpunten en verbetermogelijkheden liggen. Bedoeling is dat hun voorstellen ook worden getoetst aan de visie van het publiek. Daarvoor is op de website www.bevolkingsonderzoek.be een forum in het leven geroepen, met als doel dat zoveel mogelijk mensen hun positieve en negatieve ervaringen delen en suggesties doen om de bevolkingsonderzoeken te verbeteren. (LOD)