Volgens de drie voorzieningen die de zaak aanhangig maakten bij de Raad van State schaadt de persoonsvolgende financiering het gelijkheidsbeginsel. Tussen de zorgvoorzieningen onderling bestaat een historisch gegroeid verschil in financiering. De minister zou die ongelijkheid rechttrekken met de invoering van de PVF, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Het gevolg daarvan is dat een persoon met eenzelfde zorgzwaarte in de ene voorziening een hoger budget krijgt toegewezen dan in de andere, en dat kan voor de betrokken voorzieningen niet door de beugel. Vandeurzen wijst erop dat het kabinet bij de omschakeling naar PVF is uitgegaan van het principe van zorggarantie. "Wie blijft waar hij is, moet kunnen rekenen op de continuïteit van ondersteuning. Dezelfde middelen waarover een voorziening in 2016 beschikte zijn in 2017 over haar gebruikers verdeeld." Intussen is een taskforce bezig met het uitwerken van een voorstel "om een aanpassing te doen op niveau van de voorzieningen om een correctere financiering te realiseren", alds nog de minister. "We verwachten dat voorstel voor de zomer, waarna dit besproken zal worden in de schoot van de Vlaamse regering." (Belga)

Volgens de drie voorzieningen die de zaak aanhangig maakten bij de Raad van State schaadt de persoonsvolgende financiering het gelijkheidsbeginsel. Tussen de zorgvoorzieningen onderling bestaat een historisch gegroeid verschil in financiering. De minister zou die ongelijkheid rechttrekken met de invoering van de PVF, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Het gevolg daarvan is dat een persoon met eenzelfde zorgzwaarte in de ene voorziening een hoger budget krijgt toegewezen dan in de andere, en dat kan voor de betrokken voorzieningen niet door de beugel. Vandeurzen wijst erop dat het kabinet bij de omschakeling naar PVF is uitgegaan van het principe van zorggarantie. "Wie blijft waar hij is, moet kunnen rekenen op de continuïteit van ondersteuning. Dezelfde middelen waarover een voorziening in 2016 beschikte zijn in 2017 over haar gebruikers verdeeld." Intussen is een taskforce bezig met het uitwerken van een voorstel "om een aanpassing te doen op niveau van de voorzieningen om een correctere financiering te realiseren", alds nog de minister. "We verwachten dat voorstel voor de zomer, waarna dit besproken zal worden in de schoot van de Vlaamse regering." (Belga)