Voor de laatste ministerraad voor het zomerreces heeft het kernkabinet 'het strategisch plan' besproken dat de toekomst van Defensie binnen de komende vijftien jaar vastlegt. De topministers van de regering-Michel hakten geen definitieve knopen door. De beslissing over het plan zal pas na de zomer vallen.

De strategische nota van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) ligt al enkele maanden op de regeringstafel. Het eerste hoofdstuk uit de tekst - de Belgische veiligheidsomgeving tot 2030 - kreeg al groen licht van het kernkabinet. De verdere bespreking gebeurde sindsdien via een werkgroep tussen verschillende kabinetten, die al acht keer bij mekaar kwam.

Rationaliseringsinspanningen

De nota kwam een tweede keer aan bod tijdens het kernkabinet. Die heeft minister Vandeput de opdracht gegeven via de bewuste werkgroep verschillende budgettaire scenario's uit te werken voor de toekomst van Defensie, en dit 'conform het regeerakkoord.'

Dat moet zich volgens een regeringsbron zowel vertalen in een rationaliseringsinspanning binnen Defensie, als impliciet in een verhoging op termijn van de middelen voor het Belgisch leger. Dat moet er voor zorgen dat ons land zijn engagementen kan nakomen binnen de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Naties, alsook de bilaterale en multilaterale engagementen.

Budget verdrievoudigen

Vicepremiers Didier Reynders (MR) en Jan Jambon (N-VA) stelden het nuttig te vinden mocht Vandeput geregeld naar het kernkabinet komen om zijn ontwerpen uit de doeken te komen doen. 'Het is een beetje vroeg om echt een aankondiging te doen', liet Reynders horen bij zijn aankomst aan de Wetstraat 16. 'Ik denk dat er een redelijk positieve reactie is op het plan dat is voorgesteld. Nu moeten we in de details treden. Dat zal wellicht na het reces gebeuren.'

Minister Vandeput legde de lat in zijn plan hoog. Hij stelde voor het budget voor het leger tegen 2030 te verdrievoudigen. Dat moet ons land op het Europese gemiddelde brengen. Concreet zou 1,6 procent van het bbp naar Defensie-uitgaven gaan, nadat dat cijfer tegen het einde van de huidige legislatuur zou zakken naar 0,83 procent. (Belga/AVE)

Voor de laatste ministerraad voor het zomerreces heeft het kernkabinet 'het strategisch plan' besproken dat de toekomst van Defensie binnen de komende vijftien jaar vastlegt. De topministers van de regering-Michel hakten geen definitieve knopen door. De beslissing over het plan zal pas na de zomer vallen.De strategische nota van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) ligt al enkele maanden op de regeringstafel. Het eerste hoofdstuk uit de tekst - de Belgische veiligheidsomgeving tot 2030 - kreeg al groen licht van het kernkabinet. De verdere bespreking gebeurde sindsdien via een werkgroep tussen verschillende kabinetten, die al acht keer bij mekaar kwam.De nota kwam een tweede keer aan bod tijdens het kernkabinet. Die heeft minister Vandeput de opdracht gegeven via de bewuste werkgroep verschillende budgettaire scenario's uit te werken voor de toekomst van Defensie, en dit 'conform het regeerakkoord.'Dat moet zich volgens een regeringsbron zowel vertalen in een rationaliseringsinspanning binnen Defensie, als impliciet in een verhoging op termijn van de middelen voor het Belgisch leger. Dat moet er voor zorgen dat ons land zijn engagementen kan nakomen binnen de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Naties, alsook de bilaterale en multilaterale engagementen.Vicepremiers Didier Reynders (MR) en Jan Jambon (N-VA) stelden het nuttig te vinden mocht Vandeput geregeld naar het kernkabinet komen om zijn ontwerpen uit de doeken te komen doen. 'Het is een beetje vroeg om echt een aankondiging te doen', liet Reynders horen bij zijn aankomst aan de Wetstraat 16. 'Ik denk dat er een redelijk positieve reactie is op het plan dat is voorgesteld. Nu moeten we in de details treden. Dat zal wellicht na het reces gebeuren.'Minister Vandeput legde de lat in zijn plan hoog. Hij stelde voor het budget voor het leger tegen 2030 te verdrievoudigen. Dat moet ons land op het Europese gemiddelde brengen. Concreet zou 1,6 procent van het bbp naar Defensie-uitgaven gaan, nadat dat cijfer tegen het einde van de huidige legislatuur zou zakken naar 0,83 procent. (Belga/AVE)