Bedoeling is dat 50 overheidsdiensten de komende jaren gefaseerd op de dienstverlening van PersoPoint aansluiten. Die zal bestaan uit personeels- en loonadministratie, digitale personeelsdossiers, juridisch advies en rapportering. Daarnaast investeert minister Vandeput in de bouw van een nieuwe loonmotor. Bedoeling is dat de kostprijs voor de loonberekeningen fors zal dalen en de flexibiliteit van het personeelsbeleid toeneemt. De foutenmarge van de loonmotor wordt immers kleiner, de berekeningstijd korter en het onderhoud overzichtelijker en beter beheersbaar. (Belga)

Bedoeling is dat 50 overheidsdiensten de komende jaren gefaseerd op de dienstverlening van PersoPoint aansluiten. Die zal bestaan uit personeels- en loonadministratie, digitale personeelsdossiers, juridisch advies en rapportering. Daarnaast investeert minister Vandeput in de bouw van een nieuwe loonmotor. Bedoeling is dat de kostprijs voor de loonberekeningen fors zal dalen en de flexibiliteit van het personeelsbeleid toeneemt. De foutenmarge van de loonmotor wordt immers kleiner, de berekeningstijd korter en het onderhoud overzichtelijker en beter beheersbaar. (Belga)