Eén van de speerpunten van de regering-De Croo is de ambitie om de laagste sociale uitkeringen op te trekken tot aan de armoedegrens. Dat voornemen komt ook terug in de beleidsverklaring van Frank Vandenbroucke, naast Volksgezondheid ook bevoegd voor Sociale Zaken. Maar koken kost geld, beseft de sp.a-vicepremier. Extra opbrengsten moeten onder meer komen uit de strijd tegen bijdragenfraude, maar de sociale bijdragen die werknemers betalen op hun loon blijven "de belangrijkste financieringsbron", benadrukte hij tijdens de uiteenzetting van zijn beleidsverklaring in de Kamercommissie Sociale Zaken. "Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die willen en kunnen werken, daartoe de kans krijgen." In dat opzicht is de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt één van de prioriteiten de komende legislatuur. In België zijn op dit moment ruim 440.000 werknemers langdurig ziek, maar de regering wil die mensen "de kans geven om te participeren aan de maatschappij", klinkt het. Die re-integratie moet vrijwillig zijn, benadrukt Vandenbroucke, en gebaseerd zijn op wat de betrokkenen kunnen. De minister wil het bestaande re-integratietraject uit 2016 "dat niet de verhoopte kenteringen teweeg heeft gebracht" in elk geval evalueren en aanpassen, in overleg met de sociale partners. Vandenbroucke denkt daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van 'disability managers' die elk individueel dossier opvolgen en tot een goed einde brengen. Dat voornemen staat ook al in het regeerakkoord. Daarnaast wil Vandenbroucke ook andere inactieven overtuigen om aan het werk te gaan. "We moeten mensen op actieve leeftijd wijzen op de voordelen van werken en drempels wegwerken die mensen ontraden of verhinderen om de stap naar werk te zetten", klonk het in commissie. De regering bekijkt daarvoor onder meer of ze een online tool kan ontwikkelen waarmee mensen de impact van werken op hun beschikbaar inkomen kunnen nagaan. Volgens N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw schuift de minister de integratie van inactieven op de arbeidsmarkt op de lange baan. "De regering wil wel een tool ontwikkelen om aan te tonen dat werken voordeliger is dan niet werken. Misschien ligt de kern van het probleem wel in het feit dat je het eerst moet berekenen om vast te stellen dat werken effectief voordeliger is." (Belga)

Eén van de speerpunten van de regering-De Croo is de ambitie om de laagste sociale uitkeringen op te trekken tot aan de armoedegrens. Dat voornemen komt ook terug in de beleidsverklaring van Frank Vandenbroucke, naast Volksgezondheid ook bevoegd voor Sociale Zaken. Maar koken kost geld, beseft de sp.a-vicepremier. Extra opbrengsten moeten onder meer komen uit de strijd tegen bijdragenfraude, maar de sociale bijdragen die werknemers betalen op hun loon blijven "de belangrijkste financieringsbron", benadrukte hij tijdens de uiteenzetting van zijn beleidsverklaring in de Kamercommissie Sociale Zaken. "Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die willen en kunnen werken, daartoe de kans krijgen." In dat opzicht is de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt één van de prioriteiten de komende legislatuur. In België zijn op dit moment ruim 440.000 werknemers langdurig ziek, maar de regering wil die mensen "de kans geven om te participeren aan de maatschappij", klinkt het. Die re-integratie moet vrijwillig zijn, benadrukt Vandenbroucke, en gebaseerd zijn op wat de betrokkenen kunnen. De minister wil het bestaande re-integratietraject uit 2016 "dat niet de verhoopte kenteringen teweeg heeft gebracht" in elk geval evalueren en aanpassen, in overleg met de sociale partners. Vandenbroucke denkt daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van 'disability managers' die elk individueel dossier opvolgen en tot een goed einde brengen. Dat voornemen staat ook al in het regeerakkoord. Daarnaast wil Vandenbroucke ook andere inactieven overtuigen om aan het werk te gaan. "We moeten mensen op actieve leeftijd wijzen op de voordelen van werken en drempels wegwerken die mensen ontraden of verhinderen om de stap naar werk te zetten", klonk het in commissie. De regering bekijkt daarvoor onder meer of ze een online tool kan ontwikkelen waarmee mensen de impact van werken op hun beschikbaar inkomen kunnen nagaan. Volgens N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw schuift de minister de integratie van inactieven op de arbeidsmarkt op de lange baan. "De regering wil wel een tool ontwikkelen om aan te tonen dat werken voordeliger is dan niet werken. Misschien ligt de kern van het probleem wel in het feit dat je het eerst moet berekenen om vast te stellen dat werken effectief voordeliger is." (Belga)