Nu de onrust toeneemt over de verspreiding van de "Britse" variant van SARS-CoV-2-virus stelt zich de vraag of beter niet meteen alle beschikbare dosissen van het coronavaccin toegediend worden. Dat zou betekenen dat meer mensen één inspuiting krijgen, en dat voorlopig gewacht wordt met de tweede inspuiting. Minister Vandenbroucke ontkent dat over deze aanpak al een wetenschappelijke consensus bestaat. "Ik heb de opdracht gegeven aan onze taskforce vaccinatiestrategie om dit medisch te bekijken", zei hij vandaag. "Zou het vanuit het standpunt van het bestrijden van de epidemie een goede zaak zijn om het schema te veranderen en dus één dosis toe te dienen en veel langer te wachten met de tweede dosis? Of zelfs helemaal geen tweede dosis toe te dienen?" Voorlopig is het vaccin van Pfizer/BioNTech het enige coronavaccin dat al goedgekeurd werd. Die goedkeuring gebeurde op Europees niveau en werd gegeven door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Vandenbroucke heeft aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de opdracht gegeven om een eventuele aanpassing van de vaccinatiestrategie ook juridisch te analyseren en uit te zoeken welke houding ons land moet aannemen in die Europese context. "Stel dat de medici zeggen dat het goed zou zijn het vaccinatieschema te herbekijken, wat moeten wij dan doen ten aanzien van de Europese Unie, die in deze de baas is? " In tegenstelling tot de taskforce, die heel wat wetenschappelijke data moet bestuderen, kan het FAGG wel al vrij snel met een antwoord komen, aldus nog Vandenbroucke. (Belga)

Nu de onrust toeneemt over de verspreiding van de "Britse" variant van SARS-CoV-2-virus stelt zich de vraag of beter niet meteen alle beschikbare dosissen van het coronavaccin toegediend worden. Dat zou betekenen dat meer mensen één inspuiting krijgen, en dat voorlopig gewacht wordt met de tweede inspuiting. Minister Vandenbroucke ontkent dat over deze aanpak al een wetenschappelijke consensus bestaat. "Ik heb de opdracht gegeven aan onze taskforce vaccinatiestrategie om dit medisch te bekijken", zei hij vandaag. "Zou het vanuit het standpunt van het bestrijden van de epidemie een goede zaak zijn om het schema te veranderen en dus één dosis toe te dienen en veel langer te wachten met de tweede dosis? Of zelfs helemaal geen tweede dosis toe te dienen?" Voorlopig is het vaccin van Pfizer/BioNTech het enige coronavaccin dat al goedgekeurd werd. Die goedkeuring gebeurde op Europees niveau en werd gegeven door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Vandenbroucke heeft aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de opdracht gegeven om een eventuele aanpassing van de vaccinatiestrategie ook juridisch te analyseren en uit te zoeken welke houding ons land moet aannemen in die Europese context. "Stel dat de medici zeggen dat het goed zou zijn het vaccinatieschema te herbekijken, wat moeten wij dan doen ten aanzien van de Europese Unie, die in deze de baas is? " In tegenstelling tot de taskforce, die heel wat wetenschappelijke data moet bestuderen, kan het FAGG wel al vrij snel met een antwoord komen, aldus nog Vandenbroucke. (Belga)