Vandenbroucke haalt slag thuis: geen ereloonsupplementen meer bij scans

© BELGA MAG/AFP via Getty Images

Elk ziekenhuis in ons land zal in de toekomst scans voor de patiënt moeten voorzien aan officiële tarieven. De regering heeft daarover een voorstel goedgekeurd van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Iedereen moet in elk ziekenhuis in dit land een MRI of CT-scan kunnen ondergaan zonder daarvoor nog eens extra supplementen te moeten betalen’, zegt Vandenbroucke woensdag.

Wie in België in het ziekenhuis een CT-scan of MRI-scan laat uitvoeren, betaalt daar in veel gevallen ereloonsupplementen op. Uit een recente ziekenhuisbarometer van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) bleek dat dat in Vlaanderen voor MRI-scans zelfs het geval is in twee op de drie.

Het wetsontwerp van Vandenbroucke zorgt ervoor dat elk ziekenhuis in ons land straks zware medische beeldvorming moeten aanbieden aan officiële tarieven. Dat betekent dat in de toekomst voor een CT- of MRI-scan – maar ook voor een PET-, PET-CT, SPECT-CT- en PET-MRI-scan – in twee omstandigheden geen ereloonsupplement aangerekend mogen worden.

Het gaat ten eerste om scans tijdens de normale werkuren. Daarnaast mogen ook geen ereloonsupplementen aangerekend worden wanneer de voorschrijvende arts van oordeel is dat het onderzoek met urgentie moet gebeuren, wanneer het onderzoek ook plaatsvindt. Supplementen zullen in de toekomst alleen nog aangerekend kunnen worden als de scan wordt uitgevoerd tussen 18 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends, tijdens het weekend of op feestdagen, en wanneer dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

De ministerraad keurde een eerste lezing van het wetsontwerp vrijdag goed. Dat gaat nu naar de Raad van State, waarop een tweede lezing volgt, om dan dit najaar opnieuw naar het parlement te verhuizen voor stemming en definitieve inwerkingtreding. ‘Tegen het einde van het jaar zal elk ziekenhuis moeten garanderen dat het voldoende capaciteit voorziet om scans aan officiële tarieven uit te voeren en dit binnen de tijdsperiode die wetenschappelijk is voorzien in functie van de pathologie’, zegt minister Vandenbroucke nog.

De Christelijke Mutualiteit (CM) is tevreden. ‘De beperking van de ereloonsupplementen op scans zoals goedgekeurd door de ministerraad, garandeert de patiënt eindelijk tariefzekerheid’, zegt voorzitter Luc Van Gorp in een reactie. ‘Het is een stap vooruit in de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg.’

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zegt dat het aanrekenen van ereloonsupplementen een gangbare praktijk is, die ook in het buitenland wordt toegepast. Die zijn volgens de artsenvakbond nodig omdat de officiële tarieven van de verplichte ziekteverzekering niet zelden te laag zijn om de kosten te dekken, en hier namelijk om de kosten van scans en MRI’s te dekken. 

‘Onze Belgische gezondheidszorg is wereldwijd bekend om zijn kwaliteit. Voor BVAS moet die kwaliteit zeker blijven. En als de overheid de zorg niet genoeg financiert, dan zijn redelijke aanvullende honoraria nodig om die zorgkwaliteit te behouden’, luidt het.

Kamerlid Nawal Farih (CD&V) volgt de geest van het akkoord, maar vreest dat scans zonder supplementen enkel binnen de kantooruren aanbieden, negatieve gevolgen zal hebben. Het gevolg is volgens haar dat de scans buiten de kantooruren een pak duurder zullen worden om de verliezen op te vangen. ‘Tegelijk zullen de wachtlijsten tijdens de uren aandikken, waardoor financieel kwetsbare patiënten die geen ereloonsupplementen buiten de kantooruren kunnen betalen, zorg zullen moeten uitstellen. De patiënt die het zich niet kan permitteren om zijn of haar werk overdag neer te leggen of te verschuiven is zo tweemaal de dupe’, aldus Farih.

Partner Content