Dat Vande Lanotte werkt aan een Marien Ruimtelijk Plan, zeg maar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de elfde provincie, de Noordzee, is niet nieuw. Vande Lanotte liet weten wat daar allemaal in zal komen te staan. De minister zet in op vier punten. Vooreerst wil Vande Lanotte de Westpitroute intekenen als een Internationale vaarroute. Voor Zeebrugge wordt er ook gedacht aan de LNG-schepen die zullen toenemen met de komst van een tweede steiger. Er is ook reservering voor een uitbreiding van de Haven. ok de windmolenparken moeten een duidelijke plaats krijgen, met een kader voor aquacultuur. Het tweede punt versmelt in het derde punt, namelijk de offshore-energie, waarvoor een hoefijzervormig eiland zou worden opgetrokken om overtollige energie op te slaan. Dat eiland zou komen op een drietal kilometer in zee en tien meter boven de zeespiegel uitsteken. Ook hier zou er rekening worden gehouden met de natuur, met een broedplaats voor sternen en mantelmeeuwen. Het laatste aandachtspunt is natuur en visserij, dat zich vooral ent op het natuurgebied, de Vlaamse banken. Vande Lanotte had het woensdag ook nog over de nieuwe NMBS-structuur. In zijn besluit riep hij op om duidelijke initiatieven uit te werken omdat de subsidies wellicht zullen verdwijnen. (MVL)

Dat Vande Lanotte werkt aan een Marien Ruimtelijk Plan, zeg maar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de elfde provincie, de Noordzee, is niet nieuw. Vande Lanotte liet weten wat daar allemaal in zal komen te staan. De minister zet in op vier punten. Vooreerst wil Vande Lanotte de Westpitroute intekenen als een Internationale vaarroute. Voor Zeebrugge wordt er ook gedacht aan de LNG-schepen die zullen toenemen met de komst van een tweede steiger. Er is ook reservering voor een uitbreiding van de Haven. ok de windmolenparken moeten een duidelijke plaats krijgen, met een kader voor aquacultuur. Het tweede punt versmelt in het derde punt, namelijk de offshore-energie, waarvoor een hoefijzervormig eiland zou worden opgetrokken om overtollige energie op te slaan. Dat eiland zou komen op een drietal kilometer in zee en tien meter boven de zeespiegel uitsteken. Ook hier zou er rekening worden gehouden met de natuur, met een broedplaats voor sternen en mantelmeeuwen. Het laatste aandachtspunt is natuur en visserij, dat zich vooral ent op het natuurgebied, de Vlaamse banken. Vande Lanotte had het woensdag ook nog over de nieuwe NMBS-structuur. In zijn besluit riep hij op om duidelijke initiatieven uit te werken omdat de subsidies wellicht zullen verdwijnen. (MVL)