Vande Lanotte rekent dat een gezin sinds de start van de federale en Vlaamse regering, per jaar ruim 300 euro extra extra betaalt voor zijn elektriciteitsfactuur, indien je alle besparingsingrepen meerekent. Het tien jaar langer openhouden van Doel 1 en 2 zal volgens Vande Lanotte de factuur verder doen stijgen. Hij verwacht ook dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de gascentrales zal ondersteunen, wat eveneens zou worden doorgerekend aan de verbruiker. De sp.a'er ziet een overproductie opduiken, waardoor alternatieven als biomassa onrendabel worden en de uitbaters van die centrales zich tot de overheid zullen wenden. De gevolgen van beide veronderstellingen zijn niet helemaal in te schatten, maar zullen zeker gevolgen hebben voor de elekriciteitsfactuur, maakt Vande Lanotte zich sterk. Daarom lanceert hij een reeks voorstellen om 30 procent van de factuurstijgingen terug te geven aan de consument, waarbij ook Doel 1 en 2 binnenkort de deuren zouden sluiten. Zo wil hij de bestaande strategische reserve afschaffen, wat 80 miljoen euro op de factuur moet besparen. Daarnaast stelt Vande Lanotte voor de verlaging van de nucleaire rente terug te schroeven en de 150 miljoen euro eveneens aan te wenden om de factuur te temperen. Een extra 100 miljoen euro besparen acht hij mogelijk door geen nieuwe biomassa te financieren zolang die via de zogenaamde Turteltaks wordt gefinancierd. Eenzelfde bedrag komt dan weer door de kostprijs voor rationele energiepremies uit de factuur te halen. Tot slot wil Vande Lanotte geen overheidssteun bieden aan werkzame gascentrales. De sp.a'er voert aan dat door het langer openhouden van onze twee oudste kerncentrales, er veel meer capaciteit dan noodzakelijk aanwezig is op de Belgische markt. Volgens hem produceren we 30 procent meer dan nodig. Minister Marghem wijst er steevast op dat die levensduurverlenging nodig is om de bevoorradingszekerheid op de lange termijn te kunnen garanderen en de energietransitie voor te bereiden. Bovendien haalt Vande Lanotte de keuze aan om ook een "overbodige" strategische reserve van 1.500 MW aan gascentrales aan te houden die tegen vergoeding en in geval van nood klaar staan om extra energie te produceren. De overproductie zal volgens hem ook nog toenemen door de extra investeringen in hernieuwbare energie met het oog op de klimaatdoelstellingen. Het aanhouden van een te groot aanbod zou tot een nog hogere factuur leiden, gaat de Vlaamse socialist voort. De overproductie brengt immers met zich mee dat ons land op meer tijdstippen gesubsidieerde stroom zal exporteren. Bovendien zal het aantal draaiuren van sommige productietechnologieën dalen, waardoor die minder rendabel worden en dus nood hebben aan meer overheidssteun. (Belga)

Vande Lanotte rekent dat een gezin sinds de start van de federale en Vlaamse regering, per jaar ruim 300 euro extra extra betaalt voor zijn elektriciteitsfactuur, indien je alle besparingsingrepen meerekent. Het tien jaar langer openhouden van Doel 1 en 2 zal volgens Vande Lanotte de factuur verder doen stijgen. Hij verwacht ook dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de gascentrales zal ondersteunen, wat eveneens zou worden doorgerekend aan de verbruiker. De sp.a'er ziet een overproductie opduiken, waardoor alternatieven als biomassa onrendabel worden en de uitbaters van die centrales zich tot de overheid zullen wenden. De gevolgen van beide veronderstellingen zijn niet helemaal in te schatten, maar zullen zeker gevolgen hebben voor de elekriciteitsfactuur, maakt Vande Lanotte zich sterk. Daarom lanceert hij een reeks voorstellen om 30 procent van de factuurstijgingen terug te geven aan de consument, waarbij ook Doel 1 en 2 binnenkort de deuren zouden sluiten. Zo wil hij de bestaande strategische reserve afschaffen, wat 80 miljoen euro op de factuur moet besparen. Daarnaast stelt Vande Lanotte voor de verlaging van de nucleaire rente terug te schroeven en de 150 miljoen euro eveneens aan te wenden om de factuur te temperen. Een extra 100 miljoen euro besparen acht hij mogelijk door geen nieuwe biomassa te financieren zolang die via de zogenaamde Turteltaks wordt gefinancierd. Eenzelfde bedrag komt dan weer door de kostprijs voor rationele energiepremies uit de factuur te halen. Tot slot wil Vande Lanotte geen overheidssteun bieden aan werkzame gascentrales. De sp.a'er voert aan dat door het langer openhouden van onze twee oudste kerncentrales, er veel meer capaciteit dan noodzakelijk aanwezig is op de Belgische markt. Volgens hem produceren we 30 procent meer dan nodig. Minister Marghem wijst er steevast op dat die levensduurverlenging nodig is om de bevoorradingszekerheid op de lange termijn te kunnen garanderen en de energietransitie voor te bereiden. Bovendien haalt Vande Lanotte de keuze aan om ook een "overbodige" strategische reserve van 1.500 MW aan gascentrales aan te houden die tegen vergoeding en in geval van nood klaar staan om extra energie te produceren. De overproductie zal volgens hem ook nog toenemen door de extra investeringen in hernieuwbare energie met het oog op de klimaatdoelstellingen. Het aanhouden van een te groot aanbod zou tot een nog hogere factuur leiden, gaat de Vlaamse socialist voort. De overproductie brengt immers met zich mee dat ons land op meer tijdstippen gesubsidieerde stroom zal exporteren. Bovendien zal het aantal draaiuren van sommige productietechnologieën dalen, waardoor die minder rendabel worden en dus nood hebben aan meer overheidssteun. (Belga)