Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) wil tegen dinsdagavond klaar zijn met een compromisvoorstel over de financieringswet. Maandag toetste hij onderdelen van zijn voorstel bij de partijen af.

Als de tekst van de bemiddelaar niet op een njet bij de partijen stuit, zou er woensdag kunnen gestart worden met onderhandelingen.

Vande Lanotte kondigde na zijn verslag bij de koning op dinsdag 16 november aan dat hij een consensusmodel over de financieringswet zou uitwerken.

Van woensdag tot vrijdag besprak hij met de zeven partijen die deelnemen aan de onderhandelingen over de staatshervorming de berekeningen die de Nationale Bank en het Planbureau maakten van hun voorstellen voor een herziening van de financieringswet.

Tijdens het weekeinde zette Vande Lanotte zich aan het schrijven van zijn voorstel. Maandag toetste hij nog verschillende zaken af bij de zeven partijen (N-VA, PS, CDH, CD&V, CDH, Ecolo en Groen!).

Als die zijn compromistekst niet afwijzen, is het de bedoeling dat Vande Lanotte woensdag begint met onderhandelen. De formule waarin eventueel onderhandeld wordt, was maandag nog niet duidelijk.

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) wil tegen dinsdagavond klaar zijn met een compromisvoorstel over de financieringswet. Maandag toetste hij onderdelen van zijn voorstel bij de partijen af. Als de tekst van de bemiddelaar niet op een njet bij de partijen stuit, zou er woensdag kunnen gestart worden met onderhandelingen. Vande Lanotte kondigde na zijn verslag bij de koning op dinsdag 16 november aan dat hij een consensusmodel over de financieringswet zou uitwerken. Van woensdag tot vrijdag besprak hij met de zeven partijen die deelnemen aan de onderhandelingen over de staatshervorming de berekeningen die de Nationale Bank en het Planbureau maakten van hun voorstellen voor een herziening van de financieringswet.Tijdens het weekeinde zette Vande Lanotte zich aan het schrijven van zijn voorstel. Maandag toetste hij nog verschillende zaken af bij de zeven partijen (N-VA, PS, CDH, CD&V, CDH, Ecolo en Groen!).Als die zijn compromistekst niet afwijzen, is het de bedoeling dat Vande Lanotte woensdag begint met onderhandelen. De formule waarin eventueel onderhandeld wordt, was maandag nog niet duidelijk.