De actiegroep Stop Féminicide telde dit jaar al 21 vrouwen in België die werden vermoord om de eenvoudige reden dat ze vrouwen waren. Sinds 2017 gaat het om 99 vrouwenmoorden. Officiële cijfers ontbreken echter en het totale aantal zou nog hoger kunnen liggen. "Dit gaat dan enkel nog maar om de meest extreme vorm van geweld op vrouwen in ons land, naast de talrijke andere vormen (fysiek, seksueel, economisch, psychologisch, institutioneel...)", zegt Mirabal. "Meer dan een vierde van de vrouwen wordt dagelijks geterroriseerd door de (ex)partner, 98 procent is het slachtoffer van agressie in de openbare ruimte. En dan hebben we het nog niet over het algemene seksisme dat de vrouwenrechten onderuithaalt." Volgens het platform ontbreken een politiek debat en een coherente strategie om alle vormen van geweld op vrouwen efficiënt aan te pakken, nog steeds. België ratificeerde in 2016 het Verdrag van Istanboel, een tekst van de Raad van Europa. De verschillende beleidsniveaus verbonden er zich toe gecoördineerde maatregelen te treffen om geweld tegen vrouwen te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen. Drie jaar later stelt het middenveld vast dat het verdrag nauwelijks in de praktijk wordt omgezet, luidt het. Geen echt preventiebeleid, weinig of geen verbetering van de veiligheid en begeleiding van slachtoffers, en de erkenning van het geweld door de instellingen gebeurt willekeurig. (Belga)

De actiegroep Stop Féminicide telde dit jaar al 21 vrouwen in België die werden vermoord om de eenvoudige reden dat ze vrouwen waren. Sinds 2017 gaat het om 99 vrouwenmoorden. Officiële cijfers ontbreken echter en het totale aantal zou nog hoger kunnen liggen. "Dit gaat dan enkel nog maar om de meest extreme vorm van geweld op vrouwen in ons land, naast de talrijke andere vormen (fysiek, seksueel, economisch, psychologisch, institutioneel...)", zegt Mirabal. "Meer dan een vierde van de vrouwen wordt dagelijks geterroriseerd door de (ex)partner, 98 procent is het slachtoffer van agressie in de openbare ruimte. En dan hebben we het nog niet over het algemene seksisme dat de vrouwenrechten onderuithaalt." Volgens het platform ontbreken een politiek debat en een coherente strategie om alle vormen van geweld op vrouwen efficiënt aan te pakken, nog steeds. België ratificeerde in 2016 het Verdrag van Istanboel, een tekst van de Raad van Europa. De verschillende beleidsniveaus verbonden er zich toe gecoördineerde maatregelen te treffen om geweld tegen vrouwen te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen. Drie jaar later stelt het middenveld vast dat het verdrag nauwelijks in de praktijk wordt omgezet, luidt het. Geen echt preventiebeleid, weinig of geen verbetering van de veiligheid en begeleiding van slachtoffers, en de erkenning van het geweld door de instellingen gebeurt willekeurig. (Belga)