Personen met een verminderde immuniteit kunnen na één dosis van het Johnson & Johnson-vaccin of twee doses van een ander coronavaccin toch nog te weinig beschermd zijn tegen het coronavirus. Daarom werd beslist om deze personen een derde prik toe te dienen met een mRNA-vaccin (Pfizer/BioNTech of Moderna). Omdat deze derde dosis voor deze groepen deel uitmaakt van het basisvaccinatieschema, gaat het in deze gevallen niet om een zogenaamde boosterdosis, beklemtoont de Taskforce. Die prik zal worden gegeven aan alle personen vanaf 12 jaar met een verminderde immuniteit. Concreet gaat het om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, die chronische nierdialyse krijgen, met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bijvoorbeeld ziekte van Crohn of reumatoïde artritis), die behandeld worden tegen kanker of de afgelopen drie jaar een behandeling kregen, die een stamcel- of orgaantransplantatie hebben ondergaan (ook voor de ingreep) en hiv-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm3 bloed. Om al deze mensen een uitnodiging te bezorgen, werd een beveiligd centraal register opgesteld met input van het Kankerregister, de ziekenfondsen en de huisartsen. Die laatste kunnen de lijst ook daarna nog verder aanvullen. Mensen die in aanmerking komen voor een derde prik zullen vanaf 13 september een uitnodiging via de post ontvangen. In afwachting daarvan kunnen deze personen via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be kijken of ze op de lijst met patiënten zijn opgenomen. De Taskforce onderstreept dat iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik normaliter op de lijst terecht zal komen. Enkel mensen waarbij pas na 31 maart 2021 een verminderde immuniteit werd vastgesteld, of personen die een aangeboren afweerstoornis hebben waarvoor een behandeling niet nodig is en waarvoor ze hun huisarts nog nooit hebben geraadpleegd, zullen mogelijk zelf contact moeten opnemen met hun huisarts. Net als bij de reguliere vaccinatiecampagne zal opnieuw van oud naar jong worden gewerkt en zullen de prikken in de vaccinatiecentra worden toegediend. (Belga)

Personen met een verminderde immuniteit kunnen na één dosis van het Johnson & Johnson-vaccin of twee doses van een ander coronavaccin toch nog te weinig beschermd zijn tegen het coronavirus. Daarom werd beslist om deze personen een derde prik toe te dienen met een mRNA-vaccin (Pfizer/BioNTech of Moderna). Omdat deze derde dosis voor deze groepen deel uitmaakt van het basisvaccinatieschema, gaat het in deze gevallen niet om een zogenaamde boosterdosis, beklemtoont de Taskforce. Die prik zal worden gegeven aan alle personen vanaf 12 jaar met een verminderde immuniteit. Concreet gaat het om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, die chronische nierdialyse krijgen, met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bijvoorbeeld ziekte van Crohn of reumatoïde artritis), die behandeld worden tegen kanker of de afgelopen drie jaar een behandeling kregen, die een stamcel- of orgaantransplantatie hebben ondergaan (ook voor de ingreep) en hiv-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm3 bloed. Om al deze mensen een uitnodiging te bezorgen, werd een beveiligd centraal register opgesteld met input van het Kankerregister, de ziekenfondsen en de huisartsen. Die laatste kunnen de lijst ook daarna nog verder aanvullen. Mensen die in aanmerking komen voor een derde prik zullen vanaf 13 september een uitnodiging via de post ontvangen. In afwachting daarvan kunnen deze personen via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be kijken of ze op de lijst met patiënten zijn opgenomen. De Taskforce onderstreept dat iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik normaliter op de lijst terecht zal komen. Enkel mensen waarbij pas na 31 maart 2021 een verminderde immuniteit werd vastgesteld, of personen die een aangeboren afweerstoornis hebben waarvoor een behandeling niet nodig is en waarvoor ze hun huisarts nog nooit hebben geraadpleegd, zullen mogelijk zelf contact moeten opnemen met hun huisarts. Net als bij de reguliere vaccinatiecampagne zal opnieuw van oud naar jong worden gewerkt en zullen de prikken in de vaccinatiecentra worden toegediend. (Belga)