Vlaanderen gaat personen met een handicap in de toekomst op een heel andere manier ondersteunen. Door de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het vertrekpunt niet langer het aanbod aan zorg, maar de vraag naar zorg van de persoon met een handicap. Er is een getrapt subsidiesysteem uitgewerkt waarbij iedereen met een erkende handicap en een (beperkte) ondersteuningsnood recht heeft op een basisondersteuningsbudget (BOB), een forfaitair bedrag van 300 euro per maand. Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een cashbudget of een voucher krijgen waarmee hij/zij bijvoorbeeld kan aankloppen bij een voorziening. De Vlaamse regering heeft nu beslist dat een eerste groep van 6.200 personen met een handicap vanaf september het BOB krijgt. Het gaat om mensen die al langer op de wachtlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) staan, maar nu nog geen steun krijgen. In de toekomst zullen ook andere groepen een BOB kunnen krijgen. Zo is voorzien dat in 2017 ook 16.000 minderjarigen een BOB krijgen. Een basisondersteuningsbudget is vrij besteedbaar. De persoon met een handicap kan dus zelf zijn zorg inkopen en organiseren zoals hij/zij dat wil. "Met het BOB krijgen personen met een handicap de regie van hun zorg in handen. Ze zijn vrij hun ondersteuning te organiseren naar hun wensen", zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Een BOB is wel te combineren met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH, vorm van laagdrempelige hulp en ondersteuning), maar niet met een persoonsvolgend budget (PVB) voor intensievere ondersteuning. Wie recht heeft op een BOB zal automatisch gecontacteerd worden door zijn zorgkas. Mensen hoeven dus zelf geen stappen te zetten. Wie in Brussel woont en recht heeft op een BOB, moet zich wel aansluiten bij een zorgkas. (Belga)

Vlaanderen gaat personen met een handicap in de toekomst op een heel andere manier ondersteunen. Door de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het vertrekpunt niet langer het aanbod aan zorg, maar de vraag naar zorg van de persoon met een handicap. Er is een getrapt subsidiesysteem uitgewerkt waarbij iedereen met een erkende handicap en een (beperkte) ondersteuningsnood recht heeft op een basisondersteuningsbudget (BOB), een forfaitair bedrag van 300 euro per maand. Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een cashbudget of een voucher krijgen waarmee hij/zij bijvoorbeeld kan aankloppen bij een voorziening. De Vlaamse regering heeft nu beslist dat een eerste groep van 6.200 personen met een handicap vanaf september het BOB krijgt. Het gaat om mensen die al langer op de wachtlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) staan, maar nu nog geen steun krijgen. In de toekomst zullen ook andere groepen een BOB kunnen krijgen. Zo is voorzien dat in 2017 ook 16.000 minderjarigen een BOB krijgen. Een basisondersteuningsbudget is vrij besteedbaar. De persoon met een handicap kan dus zelf zijn zorg inkopen en organiseren zoals hij/zij dat wil. "Met het BOB krijgen personen met een handicap de regie van hun zorg in handen. Ze zijn vrij hun ondersteuning te organiseren naar hun wensen", zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Een BOB is wel te combineren met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH, vorm van laagdrempelige hulp en ondersteuning), maar niet met een persoonsvolgend budget (PVB) voor intensievere ondersteuning. Wie recht heeft op een BOB zal automatisch gecontacteerd worden door zijn zorgkas. Mensen hoeven dus zelf geen stappen te zetten. Wie in Brussel woont en recht heeft op een BOB, moet zich wel aansluiten bij een zorgkas. (Belga)