De Vlaming aanzetten om zijn woning te renoveren past niet alleen in de relancestrategie van de coronacrisis, maar is ook nodig om het Vlaamse woningenpark energiezuiniger te maken. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel. Er moeten nog 2,9 miljoen woningen of 96,5 procent van het woningenbestand evolueren naar de renovatiedoelstelling van 2050. Tegen dan wil de Vlaamse regering de gemiddelde EPC-score van het volledige woningenpark verbeteren met 75 procent. Om die doelstelling te halen wil minister Demir de renovaties een boost geven met twee maatregelen. Zo zullen nieuwe eigenaars vanaf 2021 een renteloze lening tot 60.000 euro kunnen afsluiten voor renovaties. Dat kan bij de bank of bij het lokale energiehuis. De afspraak is dat de Vlaamse overheid de rente voor zijn rekening neemt. Aan het renteloze renovatiekrediet is wel de resultaatsverplichting gekoppeld dat de woning binnen de vijf jaar na aankoop grondig gerenoveerd is. Naast de renteloze renovatielening kunnen nieuwe eigenaars ook in aanmerking komen voor een zogenaamde 'labelpremie' van 2.500 tot 5.000 euro wanneer de betrokken woning binnen de vijf jaar grondig energetisch gerenoveerd wordt. Het behalen van een verbeterd energielabel moet worden aangetoond aan de hand van een nieuw EPC. De maatregelen hebben voorlopig enkel betrekking op nieuwe eigenaars. Maar minister Demir belooft om in een volgende fase ook te mikken op bestaande woningen en eigenaars. "Voor deze doelgroep is het de bedoeling dat we tegen 2022 een eengemaakte, geïntegreerde woningrenovatiepremie voorzien die het bestaande complexe systeem van de energiepremies, totaalrenovatiebonussen en de Vlaamse renovatiepremie bundelen", besluit Demir. (Belga)

De Vlaming aanzetten om zijn woning te renoveren past niet alleen in de relancestrategie van de coronacrisis, maar is ook nodig om het Vlaamse woningenpark energiezuiniger te maken. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel. Er moeten nog 2,9 miljoen woningen of 96,5 procent van het woningenbestand evolueren naar de renovatiedoelstelling van 2050. Tegen dan wil de Vlaamse regering de gemiddelde EPC-score van het volledige woningenpark verbeteren met 75 procent. Om die doelstelling te halen wil minister Demir de renovaties een boost geven met twee maatregelen. Zo zullen nieuwe eigenaars vanaf 2021 een renteloze lening tot 60.000 euro kunnen afsluiten voor renovaties. Dat kan bij de bank of bij het lokale energiehuis. De afspraak is dat de Vlaamse overheid de rente voor zijn rekening neemt. Aan het renteloze renovatiekrediet is wel de resultaatsverplichting gekoppeld dat de woning binnen de vijf jaar na aankoop grondig gerenoveerd is. Naast de renteloze renovatielening kunnen nieuwe eigenaars ook in aanmerking komen voor een zogenaamde 'labelpremie' van 2.500 tot 5.000 euro wanneer de betrokken woning binnen de vijf jaar grondig energetisch gerenoveerd wordt. Het behalen van een verbeterd energielabel moet worden aangetoond aan de hand van een nieuw EPC. De maatregelen hebben voorlopig enkel betrekking op nieuwe eigenaars. Maar minister Demir belooft om in een volgende fase ook te mikken op bestaande woningen en eigenaars. "Voor deze doelgroep is het de bedoeling dat we tegen 2022 een eengemaakte, geïntegreerde woningrenovatiepremie voorzien die het bestaande complexe systeem van de energiepremies, totaalrenovatiebonussen en de Vlaamse renovatiepremie bundelen", besluit Demir. (Belga)