De financiering van de mobiliteitshulpmiddelen schuift in 2019 in het systeem van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Meteen is het de bedoeling de organisatie van die hulpmiddelen te vernieuwen. Een van de belangrijkste vernieuwingen is de aanvraagprocedure. Bedoeling is komaf te maken met de lange aanvraagprocedures en het dubbele circuit tussen het federale Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vanaf 2019 moet de zorgkas het 'unieke loket' voor de gebruiker worden zodat mobiliteitshulpmiddelen sneller toegekend kunnen worden. Verder verdwijnt de leeftijdsgrens van 65 jaar. Minister Vandeurzen: "In het nieuwe systeem kunnen alle personen met een mobiliteitsbeperking, ongeacht de leeftijd, een beroep doen op de tegemoetkomingen". Dat betekent concreet dat men in de toekomst ook na 65 recht zal hebben op bijvoorbeeld onderhoud en herstellingen aan elektronische rolstoelen. Nog een nieuwigheid is dat rolstoelen vaker zullen hergebruikt worden. Nu worden de meeste mobiliteitshulpmiddelen na het overlijden van de gebruiker (of bij het evolueren van de noden van de gebruiker) niet hergebruikt. "Om de investering niet verloren te laten gaan, zullen de bruikbare hulpmiddelen gerecupereerd worden en via een huursysteem ter beschikking gesteld worden aan de thuiszorg, in het bijzonder voor personen die niet erkend zijn als persoon met een handicap", aldus Vandeurzen. (Belga)

De financiering van de mobiliteitshulpmiddelen schuift in 2019 in het systeem van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Meteen is het de bedoeling de organisatie van die hulpmiddelen te vernieuwen. Een van de belangrijkste vernieuwingen is de aanvraagprocedure. Bedoeling is komaf te maken met de lange aanvraagprocedures en het dubbele circuit tussen het federale Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vanaf 2019 moet de zorgkas het 'unieke loket' voor de gebruiker worden zodat mobiliteitshulpmiddelen sneller toegekend kunnen worden. Verder verdwijnt de leeftijdsgrens van 65 jaar. Minister Vandeurzen: "In het nieuwe systeem kunnen alle personen met een mobiliteitsbeperking, ongeacht de leeftijd, een beroep doen op de tegemoetkomingen". Dat betekent concreet dat men in de toekomst ook na 65 recht zal hebben op bijvoorbeeld onderhoud en herstellingen aan elektronische rolstoelen. Nog een nieuwigheid is dat rolstoelen vaker zullen hergebruikt worden. Nu worden de meeste mobiliteitshulpmiddelen na het overlijden van de gebruiker (of bij het evolueren van de noden van de gebruiker) niet hergebruikt. "Om de investering niet verloren te laten gaan, zullen de bruikbare hulpmiddelen gerecupereerd worden en via een huursysteem ter beschikking gesteld worden aan de thuiszorg, in het bijzonder voor personen die niet erkend zijn als persoon met een handicap", aldus Vandeurzen. (Belga)