"Het is inderdaad niet aangewezen om een amalgaam te maken tussen beleggers en speculanten", zegt Vanackere. De minister had tijdens een toelichting bij de verhoging van de beurstaks gezegd dat mensen die hun inkomen uit beursspeculatie halen meer zouden betalen. Vanackere benadrukt dat hij wel degelijk een onderscheid maakt tussen speculanten en beleggers. "De speculant "drijft verhoudingsgewijs op kortere termijn zijn inkomen uit de beurs op en zal daar verhoudingsgewijs meer belasting op betalen. Diegene die op een meer duurzame wijze, op de langere termijn belegt in de reële economie zal daar verhoudingsgewijs minder voor belast worden". (KVH)

"Het is inderdaad niet aangewezen om een amalgaam te maken tussen beleggers en speculanten", zegt Vanackere. De minister had tijdens een toelichting bij de verhoging van de beurstaks gezegd dat mensen die hun inkomen uit beursspeculatie halen meer zouden betalen. Vanackere benadrukt dat hij wel degelijk een onderscheid maakt tussen speculanten en beleggers. "De speculant "drijft verhoudingsgewijs op kortere termijn zijn inkomen uit de beurs op en zal daar verhoudingsgewijs meer belasting op betalen. Diegene die op een meer duurzame wijze, op de langere termijn belegt in de reële economie zal daar verhoudingsgewijs minder voor belast worden". (KVH)