De Schatkist was aangewezen als bevoegde autoriteit om de internationale sancties tegen het regime van kolonel Kadhafi toe te passen. Op 4 oktober 2012 had de voormalige topman Marc Monbaliu getekend aan Euroclear, de financiële instelling waar de fondsen werden geplaatst, waarin bevestigd werd dat de VN-sancties niet van toepassing waren, krachtens de interpretaties die de Europese instellingen in oktober 2011 gaven.

Uit de uiteenzetting van Vanackere bleek dat het vrijgeven van de intresten vroeger startte... toen Didier Reynders nog enkele weken minister van Financiën was. In november 2011 had de Schatkist reeds bevestigd dat de intresten niet bevroren waren, waarna Euroclear blijkbaar startte om ze vrij te geven. Die interpretatie wordt bevestigd door een brief van de raadgever van Euroclear aan de Belgische justitie en regering.

'Na op 19 november 2011 de bevestiging verkregen te hebben van de Belgische Schatkist dat de intresten (...) niet meer bevroren moesten worden, heeft Euroclear Bank nieuwe rekeningen geopend om een onderscheid te kunnen maken tussen de fondsen die bevroren dienden te blijven en de bedragen die niet meer onder het sanctieregime vielen en dus konden ter beschikking gesteld worden aan de relevante actoren', schreef het bureau Eubelius in maart 2018.

'De bedragen die niet onderworpen waren aan het sanctieregime werden overgeschreven op nieuwe rekeningen, gekoppeld aan de rekeningen die wel onderworpen waren aan de sancties', luidt het nog. In totaal werd bijna 2 miljard euro vrijgegeven voor het gerecht daar een einde aan stelde. Volgens de Verenigde Naties heeft België daarmee het internationaal sanctieregime overtreden. Tijdens hun hoorzitting hadden zowel Monbaliu als de gewezen ambtenaar bevoegd voor de internationale embargo's verklaard dat er geen politieke tussenkomst was in het dossier.

De Schatkist was aangewezen als bevoegde autoriteit om de internationale sancties tegen het regime van kolonel Kadhafi toe te passen. Op 4 oktober 2012 had de voormalige topman Marc Monbaliu getekend aan Euroclear, de financiële instelling waar de fondsen werden geplaatst, waarin bevestigd werd dat de VN-sancties niet van toepassing waren, krachtens de interpretaties die de Europese instellingen in oktober 2011 gaven. Uit de uiteenzetting van Vanackere bleek dat het vrijgeven van de intresten vroeger startte... toen Didier Reynders nog enkele weken minister van Financiën was. In november 2011 had de Schatkist reeds bevestigd dat de intresten niet bevroren waren, waarna Euroclear blijkbaar startte om ze vrij te geven. Die interpretatie wordt bevestigd door een brief van de raadgever van Euroclear aan de Belgische justitie en regering. 'Na op 19 november 2011 de bevestiging verkregen te hebben van de Belgische Schatkist dat de intresten (...) niet meer bevroren moesten worden, heeft Euroclear Bank nieuwe rekeningen geopend om een onderscheid te kunnen maken tussen de fondsen die bevroren dienden te blijven en de bedragen die niet meer onder het sanctieregime vielen en dus konden ter beschikking gesteld worden aan de relevante actoren', schreef het bureau Eubelius in maart 2018. 'De bedragen die niet onderworpen waren aan het sanctieregime werden overgeschreven op nieuwe rekeningen, gekoppeld aan de rekeningen die wel onderworpen waren aan de sancties', luidt het nog. In totaal werd bijna 2 miljard euro vrijgegeven voor het gerecht daar een einde aan stelde. Volgens de Verenigde Naties heeft België daarmee het internationaal sanctieregime overtreden. Tijdens hun hoorzitting hadden zowel Monbaliu als de gewezen ambtenaar bevoegd voor de internationale embargo's verklaard dat er geen politieke tussenkomst was in het dossier.