Volgens de Commissie moet België dringend de omslag maken naar een groener belastingsysteem, met minder lasten op arbeid en meer lasten op vervuiling en energieconsumptie. Vanackere is het daar mee eens. "Als de begroting opnieuw op orde is, moet de belasting op arbeid worden aangepakt. In de tweede helft van deze legislatuur zal onze economie arbeidsvriendelijker worden." De minister gaat ook deels akkoord met de aanbeveling om de verkeersfiscaliteit aan te passen. Volgens de Commissie zijn we immers laagterecordhouder op het vlak van milieubelastingen. "We hebben in het verleden een paar andere keuzes gemaakt dan de rest van Europa, er wordt bijvoorbeeld geen accijns geheven op lpg. De fiscaliteit op verkeer kan dus nog wat worden opgekrikt." (MVL)

Volgens de Commissie moet België dringend de omslag maken naar een groener belastingsysteem, met minder lasten op arbeid en meer lasten op vervuiling en energieconsumptie. Vanackere is het daar mee eens. "Als de begroting opnieuw op orde is, moet de belasting op arbeid worden aangepakt. In de tweede helft van deze legislatuur zal onze economie arbeidsvriendelijker worden." De minister gaat ook deels akkoord met de aanbeveling om de verkeersfiscaliteit aan te passen. Volgens de Commissie zijn we immers laagterecordhouder op het vlak van milieubelastingen. "We hebben in het verleden een paar andere keuzes gemaakt dan de rest van Europa, er wordt bijvoorbeeld geen accijns geheven op lpg. De fiscaliteit op verkeer kan dus nog wat worden opgekrikt." (MVL)