Een van de meest opvallende voorstellen in de startnota van Bart De Wever (N-VA) is de uitdoving van de woonbonus. Volgens de nota verschuift het fiscale voordeel van wie een woning heeft naar wie een woning verwerft, want de woonbonus wordt gecompenseerd met een verlaging van de registratierechten. De hervorming zou dus neerkomen op een vestzak-broekzakoperatie voor eigenaars. Nochtans is een zuivere verschuiving waarschijnlijk geen oplossing voor de perverse effecten van de woonbonus. Wie echt de angel uit de woonfiscaliteit wil halen, zal het voordeel voor eigenaars moeten verlagen.
...