Een dag na de verwerping van het Europese hulpplan in het Cypriotische parlement bevestigde Van Rompuy dat de eurolanden bereid blijven om alternatieve oplossingen te bekijken en tien miljard euro -meer dan de helft van het bruto binnenlands product- ter beschikking te stellen van Cyprus. Op het eiland vergadert de ministerraad woensdagavond over mogelijke oplossingen. Van Rompuy nam er nota van dat het Cypriotische parlement het hulpplan torpedeerde dat zaterdagochtend unaniem was goedgekeurd door de ministers van Financiën van Cyprus en de zestien overige eurolanden. De Belg beklemtoonde dat het plan een garantie moest vormen voor de leefbaarheid op lange termijn van de financiële sector. Het economische model van Cyprus noemde hij "onhoudbaar". Van Rompuy beklemtoonde voorts dat de spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd worden in Europa, zoals wettelijk is vastgelegd. Dat nam niet weg dat de sprekers van de grootste fracties in het Europees Parlement brandhout maakten van het alom gewraakte voorstel om een eenmalige taks van 6,75 procent te heffen op de tegoeden van kleine spaarders. (JDH)

Een dag na de verwerping van het Europese hulpplan in het Cypriotische parlement bevestigde Van Rompuy dat de eurolanden bereid blijven om alternatieve oplossingen te bekijken en tien miljard euro -meer dan de helft van het bruto binnenlands product- ter beschikking te stellen van Cyprus. Op het eiland vergadert de ministerraad woensdagavond over mogelijke oplossingen. Van Rompuy nam er nota van dat het Cypriotische parlement het hulpplan torpedeerde dat zaterdagochtend unaniem was goedgekeurd door de ministers van Financiën van Cyprus en de zestien overige eurolanden. De Belg beklemtoonde dat het plan een garantie moest vormen voor de leefbaarheid op lange termijn van de financiële sector. Het economische model van Cyprus noemde hij "onhoudbaar". Van Rompuy beklemtoonde voorts dat de spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd worden in Europa, zoals wettelijk is vastgelegd. Dat nam niet weg dat de sprekers van de grootste fracties in het Europees Parlement brandhout maakten van het alom gewraakte voorstel om een eenmalige taks van 6,75 procent te heffen op de tegoeden van kleine spaarders. (JDH)