Op de Europese top van 28 en 29 juni wil Europees president Herman Van Rompuy de concrete plannen voor een hervorming van de pensioenstelsels aan de EU-lidstaten voorleggen. 'Een populistisch voorstel,' vindt Gilbert De Swert, auteur van Het pensioenspook en gewezen hoofd van de studiedienst van het ACV.

U vindt het voorstel van Van Rompuy maar niets? Gilbert De Swert: Dit idee komt uit Duitsland. Maar de demografische ontwikkelingen in Europa zijn heel verschillend. Niet alle landen hebben te maken met een bevolkingskrimp. Dat is weliswaar het geval in Duitsland en Italië, maar landen als Frankrijk en België kennen juist een bevolkingsgroei. Je kunt dus niet één en dezelfde regeling maken voor al die landen. Dat is alsof je dezelfde afspraken in verband met isolatie oplegt aan Finland en Griekenland.

Bovendien zijn er ook grote verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de levensverwachting. Toen er vorig jaar voor het eerst op een Europese top werd gesproken over een hervorming van de pensioenstelsels, zei de Slowaakse premier: 'Bij ons is de levensverwachting niet eens 70 jaar.' Binnen de landen zijn de verschillen qua levensverwachting ook aanzienlijk, tussen mannen en vrouwen, en met name tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Laagopgeleide mannen, die vroeger beginnen te werken en vaak het zwaarste werk doen, leven gemiddeld zeven jaar minder lang dan hoogopgeleide mannen. De gemiddelde Belg bestaat dus niet. Levensverwachting is een veel te ongedifferentieerd criterium om er een pensioenhervorming op te baseren. Beter is het om de loopbaan en het aantal gewerkte jaren als uitgangspunt te nemen.

Wat is dan de bedoeling van de plannen van Van Rompuy?

De Swert: Ze maken deel uit van het pakket maatregelen waarmee men de eurocrisis hoopt te bezweren. Maar de mogelijke winst van pensioenhervormingen kun je pas over twintig jaar opstrijken, terwijl de financiële markten ingrepen eisen die nu onmiddellijk resultaat opleveren. De financiële markten zullen dus niet onder de indruk zijn, en de pensioenkwestie zal men hiermee ook niet oplossen. Het is de mensen zand in de ogen strooien. Langetermijnpopulisme noem ik dat. (HRE)

Op de Europese top van 28 en 29 juni wil Europees president Herman Van Rompuy de concrete plannen voor een hervorming van de pensioenstelsels aan de EU-lidstaten voorleggen. 'Een populistisch voorstel,' vindt Gilbert De Swert, auteur van Het pensioenspook en gewezen hoofd van de studiedienst van het ACV. U vindt het voorstel van Van Rompuy maar niets? Gilbert De Swert: Dit idee komt uit Duitsland. Maar de demografische ontwikkelingen in Europa zijn heel verschillend. Niet alle landen hebben te maken met een bevolkingskrimp. Dat is weliswaar het geval in Duitsland en Italië, maar landen als Frankrijk en België kennen juist een bevolkingsgroei. Je kunt dus niet één en dezelfde regeling maken voor al die landen. Dat is alsof je dezelfde afspraken in verband met isolatie oplegt aan Finland en Griekenland. Bovendien zijn er ook grote verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de levensverwachting. Toen er vorig jaar voor het eerst op een Europese top werd gesproken over een hervorming van de pensioenstelsels, zei de Slowaakse premier: 'Bij ons is de levensverwachting niet eens 70 jaar.' Binnen de landen zijn de verschillen qua levensverwachting ook aanzienlijk, tussen mannen en vrouwen, en met name tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Laagopgeleide mannen, die vroeger beginnen te werken en vaak het zwaarste werk doen, leven gemiddeld zeven jaar minder lang dan hoogopgeleide mannen. De gemiddelde Belg bestaat dus niet. Levensverwachting is een veel te ongedifferentieerd criterium om er een pensioenhervorming op te baseren. Beter is het om de loopbaan en het aantal gewerkte jaren als uitgangspunt te nemen. Wat is dan de bedoeling van de plannen van Van Rompuy? De Swert: Ze maken deel uit van het pakket maatregelen waarmee men de eurocrisis hoopt te bezweren. Maar de mogelijke winst van pensioenhervormingen kun je pas over twintig jaar opstrijken, terwijl de financiële markten ingrepen eisen die nu onmiddellijk resultaat opleveren. De financiële markten zullen dus niet onder de indruk zijn, en de pensioenkwestie zal men hiermee ook niet oplossen. Het is de mensen zand in de ogen strooien. Langetermijnpopulisme noem ik dat. (HRE)