Volgens een mededeling van de Heilige Stoel verliep het gesprek in de bibliotheek van het pauselijk paleis "in een hartelijke sfeer". Benedictus en Van Rompuy wisselden van gedachten over "de internationale situatie" en "de bijdrage die de katholieke Kerk wenst te bieden aan Europa". Ook de promotie van de mensenrechten en de vrijheid van religie kwam aan bod. Van Rompuy schonk Benedictus een boek over Europa, geïllustreerd met gravures en getiteld "Europa, schets van een ontwerp". De paus retourneerde de attentie met een gouden medaille van het Vaticaan. De Belgische oud-premier had ook een onderhoud met kardinaal-staatssecretaris Tarcisio Bertone. Zijn bezoek aan het Vaticaan was zaterdagochtend van start gegaan met een lezing aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. (PIER PAOLO CITO / POOL)

Volgens een mededeling van de Heilige Stoel verliep het gesprek in de bibliotheek van het pauselijk paleis "in een hartelijke sfeer". Benedictus en Van Rompuy wisselden van gedachten over "de internationale situatie" en "de bijdrage die de katholieke Kerk wenst te bieden aan Europa". Ook de promotie van de mensenrechten en de vrijheid van religie kwam aan bod. Van Rompuy schonk Benedictus een boek over Europa, geïllustreerd met gravures en getiteld "Europa, schets van een ontwerp". De paus retourneerde de attentie met een gouden medaille van het Vaticaan. De Belgische oud-premier had ook een onderhoud met kardinaal-staatssecretaris Tarcisio Bertone. Zijn bezoek aan het Vaticaan was zaterdagochtend van start gegaan met een lezing aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. (PIER PAOLO CITO / POOL)