In haar zoektocht naar meer eigen inkomsten voor Europa heeft de Europese Commissie voorgesteld om een groter aandeel van de douanerechten door te storten. Vanaf 2014 zouden de lidstaten nog slechts 10 procent van de geïnde rechten mogen houden. Nu bedraagt dat aandeel 25 procent. België tekende meteen verzet aan. Ons land, dankzij de havens goed voor 10 procent van alle douanerechten in de Europese Unie, dreigt immers tot 300 miljoen euro per jaar te verliezen. Minister van Financiën Steven Vanackere wees erop dat de overheid dit jaar fors heeft geïnvesteerd in de aanwerving van honderden nieuwe douaniers. Van Rompuy komt in zijn compromisvoorstel over de meerjarenbegroting enigszins tegemoet aan de bekommernissen van België en ook Nederland. Hij tilt de drempel opnieuw op tot 15 procent. Volgende week gaan Van Rompuy en de Europese staatshoofden en regeringsleiders op een top in Brussel op zoek naar een compromis over de nieuwe meerjarenbegroting voor de periode van 2014 tot 2020. (DLA)

In haar zoektocht naar meer eigen inkomsten voor Europa heeft de Europese Commissie voorgesteld om een groter aandeel van de douanerechten door te storten. Vanaf 2014 zouden de lidstaten nog slechts 10 procent van de geïnde rechten mogen houden. Nu bedraagt dat aandeel 25 procent. België tekende meteen verzet aan. Ons land, dankzij de havens goed voor 10 procent van alle douanerechten in de Europese Unie, dreigt immers tot 300 miljoen euro per jaar te verliezen. Minister van Financiën Steven Vanackere wees erop dat de overheid dit jaar fors heeft geïnvesteerd in de aanwerving van honderden nieuwe douaniers. Van Rompuy komt in zijn compromisvoorstel over de meerjarenbegroting enigszins tegemoet aan de bekommernissen van België en ook Nederland. Hij tilt de drempel opnieuw op tot 15 procent. Volgende week gaan Van Rompuy en de Europese staatshoofden en regeringsleiders op een top in Brussel op zoek naar een compromis over de nieuwe meerjarenbegroting voor de periode van 2014 tot 2020. (DLA)