Het huidige systeem van de pensioenbonus geeft mensen die na hun 62ste blijven werken - of na 44 jaar loopbaan - een extraatje bovenop hun pensioen, gemiddeld goed voor zowat 100 euro per maand. Een advies van het studiecommissie voor de vergrijzing legt een aantal pijnpunten in het systeem bloot. Er zijn een aantal negatieve effecten, zeker in combinatie met de nieuwe regels voor brugpensioen en aanvullend pensioen. De minister wil daarom de pensioenbonus "diepgaand" hervormen en onder meer progressief maken. Nog voor de zomer legt hij een hervormingsvoorstel op de regeringstafel, zodat de nieuwe pensioenbonus voor het einde van het jaar in werking kan treden. Van Quickenborne benadrukt echter dat hij de kost van de pensioenen niet de hoogte wil injagen. "Het zijn moeilijke tijden. Er moet bespaard worden". (NICOLAS MAETERLINCK)

Het huidige systeem van de pensioenbonus geeft mensen die na hun 62ste blijven werken - of na 44 jaar loopbaan - een extraatje bovenop hun pensioen, gemiddeld goed voor zowat 100 euro per maand. Een advies van het studiecommissie voor de vergrijzing legt een aantal pijnpunten in het systeem bloot. Er zijn een aantal negatieve effecten, zeker in combinatie met de nieuwe regels voor brugpensioen en aanvullend pensioen. De minister wil daarom de pensioenbonus "diepgaand" hervormen en onder meer progressief maken. Nog voor de zomer legt hij een hervormingsvoorstel op de regeringstafel, zodat de nieuwe pensioenbonus voor het einde van het jaar in werking kan treden. Van Quickenborne benadrukt echter dat hij de kost van de pensioenen niet de hoogte wil injagen. "Het zijn moeilijke tijden. Er moet bespaard worden". (NICOLAS MAETERLINCK)