Sinds 2003 bestaat er een wet die zegt dat de deelstaten elk jaar een bijdrage moeten betalen voor de pensioenlast van hun ambtenaren. De responsabiliseringsbijdrage verhoogt gradueel, maar tot nu betaalden de deelstaten enkel de basisbijdrage en nooit de verhoging. In het communautair akkoord dat eind vorig jaar werd afgesloten, staat dat de deelstaten de verhoogde responsabiliseringsbijdrage met ingang van 2012 wel zullen betalen. In Le Soir zegt Peeters dat er om de betaling mogelijk te maken, een koninklijk besluit moet goedgekeurd worden in het voorafgaande jaar. Omdat dit in 2011 niet gebeurd is, "stelt dat voor 2012 grote problemen", zegt Peeters. "Ik heb aan Vincent Van Quickenborne gevraagd hoe hij dat denkt te zullen afhandelen, maar ik wacht nog altijd op een antwoord." Van Quickenborne zegt in een reactie dat Peeters wel degelijk weet hoe de zaak zal worden opgelost. "Op een vorig Overlegcomité heb ik duidelijk gemaakt dat we hiervoor de bijzondere wet zullen wijzigen die de betaling van de responsabiliseringsbijdragen regelt. Kris Peeters was op dat Overlegcomité aanwezig. Hij is op de hoogte." Volgens Van Quickenborne is de noodzakelijk wijziging van de bijzondere wet al uitgeschreven en kan hij worden gestemd "zodra men het communautair akkoord loyaal uitvoert". (KAV)

Sinds 2003 bestaat er een wet die zegt dat de deelstaten elk jaar een bijdrage moeten betalen voor de pensioenlast van hun ambtenaren. De responsabiliseringsbijdrage verhoogt gradueel, maar tot nu betaalden de deelstaten enkel de basisbijdrage en nooit de verhoging. In het communautair akkoord dat eind vorig jaar werd afgesloten, staat dat de deelstaten de verhoogde responsabiliseringsbijdrage met ingang van 2012 wel zullen betalen. In Le Soir zegt Peeters dat er om de betaling mogelijk te maken, een koninklijk besluit moet goedgekeurd worden in het voorafgaande jaar. Omdat dit in 2011 niet gebeurd is, "stelt dat voor 2012 grote problemen", zegt Peeters. "Ik heb aan Vincent Van Quickenborne gevraagd hoe hij dat denkt te zullen afhandelen, maar ik wacht nog altijd op een antwoord." Van Quickenborne zegt in een reactie dat Peeters wel degelijk weet hoe de zaak zal worden opgelost. "Op een vorig Overlegcomité heb ik duidelijk gemaakt dat we hiervoor de bijzondere wet zullen wijzigen die de betaling van de responsabiliseringsbijdragen regelt. Kris Peeters was op dat Overlegcomité aanwezig. Hij is op de hoogte." Volgens Van Quickenborne is de noodzakelijk wijziging van de bijzondere wet al uitgeschreven en kan hij worden gestemd "zodra men het communautair akkoord loyaal uitvoert". (KAV)