Wie lid is van een vakbond, betaalt daarvoor elke maand lidgeld. In verschillende sectoren wordt een deel van dat lidgeld terugbetaald. De werkgever betalen dan een vakbondspremie aan de vakbonden. Die betalen dan die premie uit aan de werknemers of geven hen een korting op hun lidgeld. In mei vorig jaar besliste de toenmalige federale regering om het plafond op de vakbondspremie op te trekken van 135 euro naar 145 euro. Werkgevers en werknemers waren het daarover eens geraakt. In principe zijn die premies belastbaar, maar in de praktijk wordt erop geen belastingen gegeven. Binnen de toenmalige regering ijverde ook N-VA toen voor een verplichte fiscale fiche voor de premie, waardoor die de facto belastbaar wordt. Er is toen afgesproken dat de invoering ervan bestudeerd zou worden. Behalve dat de invoering van de fiche de anonimiteit van vakbondsleden op de helling zou kunnen plaatsen, zou het ook een bijkomende administratieve last voor de bedrijven met zich mee kunnen brengen. Van Quickenborne legt de fiscale fiche nu weer op tafel. "Het is tijd dat we na bijna 50 jaar deze fiscale koterij vervangen en de vakbondspremie belasten. Ik stel voor om deze vakbondspremie aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen en de vakbonden te verplichten een fiscale fiche op te stellen zodat de vakbondspremie effectief wordt belast", zegt hij vandaag. (Belga)

Wie lid is van een vakbond, betaalt daarvoor elke maand lidgeld. In verschillende sectoren wordt een deel van dat lidgeld terugbetaald. De werkgever betalen dan een vakbondspremie aan de vakbonden. Die betalen dan die premie uit aan de werknemers of geven hen een korting op hun lidgeld. In mei vorig jaar besliste de toenmalige federale regering om het plafond op de vakbondspremie op te trekken van 135 euro naar 145 euro. Werkgevers en werknemers waren het daarover eens geraakt. In principe zijn die premies belastbaar, maar in de praktijk wordt erop geen belastingen gegeven. Binnen de toenmalige regering ijverde ook N-VA toen voor een verplichte fiscale fiche voor de premie, waardoor die de facto belastbaar wordt. Er is toen afgesproken dat de invoering ervan bestudeerd zou worden. Behalve dat de invoering van de fiche de anonimiteit van vakbondsleden op de helling zou kunnen plaatsen, zou het ook een bijkomende administratieve last voor de bedrijven met zich mee kunnen brengen. Van Quickenborne legt de fiscale fiche nu weer op tafel. "Het is tijd dat we na bijna 50 jaar deze fiscale koterij vervangen en de vakbondspremie belasten. Ik stel voor om deze vakbondspremie aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen en de vakbonden te verplichten een fiscale fiche op te stellen zodat de vakbondspremie effectief wordt belast", zegt hij vandaag. (Belga)