De Kamercommissie Sociale Zaken heeft de omstreden pensioenhervorming van de nieuwe regering Di Rupo goedgekeurd. Later deze week, donderdag of vrijdag, vindt de stemming in de plenaire Kamer plaats.

De tekst werd in de vorm van tientallen amendementen ingediend op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen. Hij kreeg de steun van de meerderheidspartijen (PS, CD&V, MR, Open VLD, SP.A en CdH).

Bij de oppositie stemde N-VA onder meer voor de principiële verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 60 naar 62 jaar, maar voor
het overige onthield de fractie zich of stemde ze tegen. Bij Ecolo/Groen! vielen enkel onthoudingen en tegenstemmen te noteren.

Felle kritiek oppositie

Aan de stemming ging een fel debat vooraf. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verdedigde zich daartegen. "Ik wil erop aandringen dat deze hervorming een evenwichtige, sociale en geleidelijke hervorming is die ons stelsel zal versterken".

Van Quickenborne had "iets meer begrip verwacht" rond zijn pensioenhervormingen. De vakbonden klagen over een gebrek aan overleg, maar de minister spreekt dat tegen. "Er is een uitnodiging verzonden voor overleg, vorige week zelfs al."

Overleg met de publieke sector staat bijvoorbeeld op de agenda, op de dag dat het parlement over de plannen zal stemmen. "Wat is de relevantie daarvan dan nog?", vraagt Chris Reniers van de socialistische overheidsvakbond ACOD zich af. Van Quickenborne betreurt de stakingsdreiging. "Het overleg is volop aan de gang", zegt hij.

Hij wijst erop dat er overleg is geweest over overgangsmaatregelen en dat nog gepraat zal worden over de koninklijke besluiten voor de uitvoering van de plannen. Woensdag staat overleg op de agenda tussen het kernkabinet, waartoe Van Quickenborne behoort, en de sociale partners.

Van Quickenborne: 'Geen ideale omstandigheden'

Hij geeft toe dat het debat niet in de ideale omstandigheden verloopt, maar als we nu geen beslissingen nemen, dreigen we opnieuw een jaar te verliezen, aldus de Open VLD'er.

De hervorming die op tafel ligt, was sinds eind vorige week voorwerp van forse kritiek. Van Quickenborne gaf toe dat een aantal nieuwe amendementen er kwam als gevolg daarvan. Hij herhaalde dat de verworven rechten integraal zullen worden gerespecteerd, dezelfde boodschap als die hij gaf na afloop van het kernkabinet eerder op de dag. Er zal nog overleg met de sociale partners plaatsvinden, bijvoorbeeld over de koninklijke besluiten die nog moeten worden genomen.

De minister beseft dat er veel ongerustheid bestaat over de impact van de hervormingen. Hij heeft al overleg gepleegd met de top van de administratie en is er zich van bewust dat goede informatieverstrekking van groot belang is. Hij verwees daarbij naar het bestaan van de groene lijn bij de administratie Pensioenen en zal ook nog samenzitten met de Ombudsman voor Pensioenen.

De hervorming heeft volgens hem ook oog voor het activeren van mensen en het bieden van kansen. Daarbij haalde hij de omvorming van de wachtuitkering naar de activeringsuitkering aan, net als de verlenging van het ouderschapsverlof die in het verschiet ligt en de verplichting voor werkgevers om bij een ontslagenronde de leeftijdspiramide binnen het bedrijf te respecteren.

Van Quickenborne: 'Evenwichtige stap, niet laatste'

Wat het tijdskrediet betreft, zei Van Quickenborne dat een werknemer vandaag de dag de mogelijkheid heeft 25 jaar lang van dat stelsel gebruik te maken. "Twee weken geleden waren het nog muizenstapjes, nu zijn het olifantenstappen", richtte hij zich dan weer tot Karolien Groseman (N-VA).

"Dit is een evenwichtige stap vooruit", ging Van Quickenborne voort. "Dit zal niet de laatste hervorming zijn", maar dit is voor deze legislatuur een significante inspanning, luidde het.

De minister kreeg ook een pak vragen over de bijzondere pensioenstelsels voor journalisten en piloten. Over dat eerste stelsel - "een eerste pijler bis" - zei hij dat niet het stelsel an sich een probleem vormt, maar wel dat het deficitair is. Hij citeerde een cijfer van 125.000 euro in 1995 - voor de piloten zou het om 32 miljoen euro in 2012. "Er moet worden bekeken hoe een einde kan worden gemaakt aan de tekorten, maar met de mogelijkheid van een aanvullend pensioen". Overleg met de sectororganisaties ligt nog in het verschiet.

De begrotingsimpact van de hervormingen, zowel in de publieke als private sector, wordt op meer dan 1 miljard euro geraamd, over meerdere jaren gespreid. "Het allerbelangrijkste is dat we een actieplan hebben om de mensen te zeggen: 'aan de slag'", stelde Van Quickenborne.

Groen!: 'Bric-à-brac-wetgeving'

"Ik garandeer u dat hier binnen een jaar een rapport van de Raad van State zal liggen dat zal wijzen op de bric à brac-wetgeving die u hier deze week doorvoert. U doet niet enkel via amendementen, maar er zijn ook al amendementen op de amendementen ingediend", stelde Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt, die eveneens aan de kaak stelde dat de hervorming er komt zonder de sociale partners te kennen.

Deze pensioenhervorming is voor het groene Kamerlid een gemiste kans op een goede loopbaanhervorming. Ze is voor hem alleen een saneringsmaatregel die de mensen driemaal treft: ze worden verplicht langer te werken, ze zullen minder tijdskrediet en loopbaanonderbreking opnemen en wat ze opnemen, zal minder meetellen in de pensioenberekening, luidde het.

Groen!: 'Te eenzijdig op centen gericht, te weinig op mensen'

In een poging de mythe te ontkrachten om tijdskrediet op te nemen om een wereldreis te maken, wees hij erop dat slechts zes procent van wie tijdskrediet opneemt, dat voltijds doet. Van de 50-plussers die tijdskrediet opnemen, doet 99 procent dat deeltijds om de eindeloopbaan draaglijker te maken, stelde De Vriendt.

"Met Ecolo/Groen! in de meerderheid, was deze hervorming er nooit gekomen. Ze is te eenzijdig gericht op centen en te weinig op de mensen", besloot hij.

N-VA wenst grondiger debat

Voor N-VA zei Karolien Groseman de manier van werken betreurenswaardig te vinden. "Wij wensen een veel grondiger debat". Ze stelde dat de minister heel veel mensen ongerust heeft gemaakt en vroeg zich af waarom "het nu ineens niet rap genoeg kan gaan". Groseman lichtte ook een aantal amendementen toe die haar fractie indiende.

Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) is naar eigen zeggen blij dat er een nieuwe minister is, "nadat we de voorbije drie jaar een veredelde Franstalige Geert Hoste hadden", verwees hij naar voormalig minister Michel Daerden (PS). "Op dat vlak kan het alleen maar beter.

Ook hij drong aan op een ernstig parlementair debat. "Ik wil gerust tijdens de kerstvakantie doorgaan", aldus D'haeseleer. Hij waarschuwde ervoor dat het risico op wetgevend-technische fouten heel groot is en meent dat er een veel te ruime delegatie van beslissingen aan de koning wordt gegeven. "De regering eigent zich volmachten toe", zei de Vlaams Belanger.

PS: 'Uw verantwoordelijkheid dat dit geen bric-à-brac-wetgeving is

Damien Thiéry (FDF) vond eveneens dat de manier van werken niet je dat is. Hij haalde vooral het gebrek aan precieze cijfers per sector aan. Op de meerderheidsbanken verwees men vooral naar het respect voor de verworven rechten. Zo onderstreepte Sonja Becq (CD&V) het belang van duidelijkheid en menselijkheid en van overgangsmaatregelen.

"Het is uw verantwoordelijkheid dat dit geen bric à brac-wetgeving is", richtte Jean-Marie Delizée (PS) zich tot Van Quickenborne. "Dus ik hoop dat dit niet het geval zal zijn".

Na het antwoord van de minister op de opmerkingen en vragen en de daaropvolgende replieken van de Kamerleden, is de commissie overgegaan tot de stemming. (Belga/SD)

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft de omstreden pensioenhervorming van de nieuwe regering Di Rupo goedgekeurd. Later deze week, donderdag of vrijdag, vindt de stemming in de plenaire Kamer plaats. De tekst werd in de vorm van tientallen amendementen ingediend op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen. Hij kreeg de steun van de meerderheidspartijen (PS, CD&V, MR, Open VLD, SP.A en CdH). Bij de oppositie stemde N-VA onder meer voor de principiële verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 60 naar 62 jaar, maar voor het overige onthield de fractie zich of stemde ze tegen. Bij Ecolo/Groen! vielen enkel onthoudingen en tegenstemmen te noteren. Felle kritiek oppositieAan de stemming ging een fel debat vooraf. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verdedigde zich daartegen. "Ik wil erop aandringen dat deze hervorming een evenwichtige, sociale en geleidelijke hervorming is die ons stelsel zal versterken". Van Quickenborne had "iets meer begrip verwacht" rond zijn pensioenhervormingen. De vakbonden klagen over een gebrek aan overleg, maar de minister spreekt dat tegen. "Er is een uitnodiging verzonden voor overleg, vorige week zelfs al."Overleg met de publieke sector staat bijvoorbeeld op de agenda, op de dag dat het parlement over de plannen zal stemmen. "Wat is de relevantie daarvan dan nog?", vraagt Chris Reniers van de socialistische overheidsvakbond ACOD zich af. Van Quickenborne betreurt de stakingsdreiging. "Het overleg is volop aan de gang", zegt hij. Hij wijst erop dat er overleg is geweest over overgangsmaatregelen en dat nog gepraat zal worden over de koninklijke besluiten voor de uitvoering van de plannen. Woensdag staat overleg op de agenda tussen het kernkabinet, waartoe Van Quickenborne behoort, en de sociale partners. Van Quickenborne: 'Geen ideale omstandigheden'Hij geeft toe dat het debat niet in de ideale omstandigheden verloopt, maar als we nu geen beslissingen nemen, dreigen we opnieuw een jaar te verliezen, aldus de Open VLD'er.De hervorming die op tafel ligt, was sinds eind vorige week voorwerp van forse kritiek. Van Quickenborne gaf toe dat een aantal nieuwe amendementen er kwam als gevolg daarvan. Hij herhaalde dat de verworven rechten integraal zullen worden gerespecteerd, dezelfde boodschap als die hij gaf na afloop van het kernkabinet eerder op de dag. Er zal nog overleg met de sociale partners plaatsvinden, bijvoorbeeld over de koninklijke besluiten die nog moeten worden genomen.De minister beseft dat er veel ongerustheid bestaat over de impact van de hervormingen. Hij heeft al overleg gepleegd met de top van de administratie en is er zich van bewust dat goede informatieverstrekking van groot belang is. Hij verwees daarbij naar het bestaan van de groene lijn bij de administratie Pensioenen en zal ook nog samenzitten met de Ombudsman voor Pensioenen.De hervorming heeft volgens hem ook oog voor het activeren van mensen en het bieden van kansen. Daarbij haalde hij de omvorming van de wachtuitkering naar de activeringsuitkering aan, net als de verlenging van het ouderschapsverlof die in het verschiet ligt en de verplichting voor werkgevers om bij een ontslagenronde de leeftijdspiramide binnen het bedrijf te respecteren.Van Quickenborne: 'Evenwichtige stap, niet laatste'Wat het tijdskrediet betreft, zei Van Quickenborne dat een werknemer vandaag de dag de mogelijkheid heeft 25 jaar lang van dat stelsel gebruik te maken. "Twee weken geleden waren het nog muizenstapjes, nu zijn het olifantenstappen", richtte hij zich dan weer tot Karolien Groseman (N-VA). "Dit is een evenwichtige stap vooruit", ging Van Quickenborne voort. "Dit zal niet de laatste hervorming zijn", maar dit is voor deze legislatuur een significante inspanning, luidde het.De minister kreeg ook een pak vragen over de bijzondere pensioenstelsels voor journalisten en piloten. Over dat eerste stelsel - "een eerste pijler bis" - zei hij dat niet het stelsel an sich een probleem vormt, maar wel dat het deficitair is. Hij citeerde een cijfer van 125.000 euro in 1995 - voor de piloten zou het om 32 miljoen euro in 2012. "Er moet worden bekeken hoe een einde kan worden gemaakt aan de tekorten, maar met de mogelijkheid van een aanvullend pensioen". Overleg met de sectororganisaties ligt nog in het verschiet.De begrotingsimpact van de hervormingen, zowel in de publieke als private sector, wordt op meer dan 1 miljard euro geraamd, over meerdere jaren gespreid. "Het allerbelangrijkste is dat we een actieplan hebben om de mensen te zeggen: 'aan de slag'", stelde Van Quickenborne. Groen!: 'Bric-à-brac-wetgeving'"Ik garandeer u dat hier binnen een jaar een rapport van de Raad van State zal liggen dat zal wijzen op de bric à brac-wetgeving die u hier deze week doorvoert. U doet niet enkel via amendementen, maar er zijn ook al amendementen op de amendementen ingediend", stelde Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt, die eveneens aan de kaak stelde dat de hervorming er komt zonder de sociale partners te kennen.Deze pensioenhervorming is voor het groene Kamerlid een gemiste kans op een goede loopbaanhervorming. Ze is voor hem alleen een saneringsmaatregel die de mensen driemaal treft: ze worden verplicht langer te werken, ze zullen minder tijdskrediet en loopbaanonderbreking opnemen en wat ze opnemen, zal minder meetellen in de pensioenberekening, luidde het.Groen!: 'Te eenzijdig op centen gericht, te weinig op mensen'In een poging de mythe te ontkrachten om tijdskrediet op te nemen om een wereldreis te maken, wees hij erop dat slechts zes procent van wie tijdskrediet opneemt, dat voltijds doet. Van de 50-plussers die tijdskrediet opnemen, doet 99 procent dat deeltijds om de eindeloopbaan draaglijker te maken, stelde De Vriendt."Met Ecolo/Groen! in de meerderheid, was deze hervorming er nooit gekomen. Ze is te eenzijdig gericht op centen en te weinig op de mensen", besloot hij.N-VA wenst grondiger debatVoor N-VA zei Karolien Groseman de manier van werken betreurenswaardig te vinden. "Wij wensen een veel grondiger debat". Ze stelde dat de minister heel veel mensen ongerust heeft gemaakt en vroeg zich af waarom "het nu ineens niet rap genoeg kan gaan". Groseman lichtte ook een aantal amendementen toe die haar fractie indiende.Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) is naar eigen zeggen blij dat er een nieuwe minister is, "nadat we de voorbije drie jaar een veredelde Franstalige Geert Hoste hadden", verwees hij naar voormalig minister Michel Daerden (PS). "Op dat vlak kan het alleen maar beter.Ook hij drong aan op een ernstig parlementair debat. "Ik wil gerust tijdens de kerstvakantie doorgaan", aldus D'haeseleer. Hij waarschuwde ervoor dat het risico op wetgevend-technische fouten heel groot is en meent dat er een veel te ruime delegatie van beslissingen aan de koning wordt gegeven. "De regering eigent zich volmachten toe", zei de Vlaams Belanger.PS: 'Uw verantwoordelijkheid dat dit geen bric-à-brac-wetgeving isDamien Thiéry (FDF) vond eveneens dat de manier van werken niet je dat is. Hij haalde vooral het gebrek aan precieze cijfers per sector aan. Op de meerderheidsbanken verwees men vooral naar het respect voor de verworven rechten. Zo onderstreepte Sonja Becq (CD&V) het belang van duidelijkheid en menselijkheid en van overgangsmaatregelen. "Het is uw verantwoordelijkheid dat dit geen bric à brac-wetgeving is", richtte Jean-Marie Delizée (PS) zich tot Van Quickenborne. "Dus ik hoop dat dit niet het geval zal zijn".Na het antwoord van de minister op de opmerkingen en vragen en de daaropvolgende replieken van de Kamerleden, is de commissie overgegaan tot de stemming. (Belga/SD)