De vaststelling door het Controleorgaan lekte uit via de krant De Tijd. In de niet nadergenoemde politiezone hing in het verhoorlokaal een bewakingscamera die permanent filmde, geluid registreerde en dat doorstuurde naar het lokaal van de speurders. Bovendien bleken de beelden automatisch te worden opgeslagen en waren de videobeelden van de verhoorlokalen ook zichtbaar voor het publiek. Beide ministers reageerden al verontwaardigd op de feiten. In de Kamercommissie Justitie gaf Van Quickenborne vandaag een overzicht van de verschillende wettelijke bepalingen die met de voeten werden getreden. "Het lijkt te gaan om een flagrante aanfluiting van de allerbelangrijkste regels", aldus de minister. Het is aan de feitenrechter om geval per geval na te gaan wat de gevolgen zijn van de praktijk voor lopende onderzoeken. Van Quickenborne maakte duidelijk dat elke korpschef of commissaris de regels kent of geacht wordt ze te kennen. "Er is geen sprake van een grijze zone. De regels zijn zeer duidelijk", luidde het. "Elke zone moet het principe van de vertrouwelijkheid van deze gesprekken strikt respecteren." Het COC is daarom gevraagd een thematisch onderzoek te starten binnen de geïntegreerde politie om na te gaan of de praktijk ook niet in andere zones plaatsvindt. (Belga)

De vaststelling door het Controleorgaan lekte uit via de krant De Tijd. In de niet nadergenoemde politiezone hing in het verhoorlokaal een bewakingscamera die permanent filmde, geluid registreerde en dat doorstuurde naar het lokaal van de speurders. Bovendien bleken de beelden automatisch te worden opgeslagen en waren de videobeelden van de verhoorlokalen ook zichtbaar voor het publiek. Beide ministers reageerden al verontwaardigd op de feiten. In de Kamercommissie Justitie gaf Van Quickenborne vandaag een overzicht van de verschillende wettelijke bepalingen die met de voeten werden getreden. "Het lijkt te gaan om een flagrante aanfluiting van de allerbelangrijkste regels", aldus de minister. Het is aan de feitenrechter om geval per geval na te gaan wat de gevolgen zijn van de praktijk voor lopende onderzoeken. Van Quickenborne maakte duidelijk dat elke korpschef of commissaris de regels kent of geacht wordt ze te kennen. "Er is geen sprake van een grijze zone. De regels zijn zeer duidelijk", luidde het. "Elke zone moet het principe van de vertrouwelijkheid van deze gesprekken strikt respecteren." Het COC is daarom gevraagd een thematisch onderzoek te starten binnen de geïntegreerde politie om na te gaan of de praktijk ook niet in andere zones plaatsvindt. (Belga)