"De vaccinatiecentra spelen een cruciale rol in de strijd tegen het COVID-virus. Een strijd die we enkel zullen winnen door samen te werken", zegt Van Peteghem in een persbericht. "Door de medewerkers van de vaccinatiecentra vrij te stellen van btw, stel ik samen met de FOD Financiën alles in het werk om de brede vaccinatiecampagne vlot van start te kunnen laten gaan." Om de toegang tot de vaccins zo breed mogelijk te houden, besliste Van Peteghem enkele weken geleden reeds om deze vrij te stellen van btw. Nu verduidelijkt de minister dat deze vrijstelling eveneens geldt voor de diensten die nauw samenhangen met deze vaccins. Dit betekent concreet dat er geen btw zal worden geheven op de diensten van het medisch, paramedisch, farmaceutisch en ondersteunend personeel in de vaccinatiecentra. Ook de terbeschikkingstelling van personeel door een stad, gemeente of OCMW aan een eerstelijnszone in het kader van de organisatie en werking van de vaccinatiecentra kan worden uitgevoerd zonder dat btw wordt geheven. Intussen zoeken de kabinetten Financiën, Werk en Volksgezondheid nog naar een oplossing om de honderden vrijwilligers in de vaccinatiecentra meer dagen onbelast te kunnen laten meehelpen. (Belga)

"De vaccinatiecentra spelen een cruciale rol in de strijd tegen het COVID-virus. Een strijd die we enkel zullen winnen door samen te werken", zegt Van Peteghem in een persbericht. "Door de medewerkers van de vaccinatiecentra vrij te stellen van btw, stel ik samen met de FOD Financiën alles in het werk om de brede vaccinatiecampagne vlot van start te kunnen laten gaan." Om de toegang tot de vaccins zo breed mogelijk te houden, besliste Van Peteghem enkele weken geleden reeds om deze vrij te stellen van btw. Nu verduidelijkt de minister dat deze vrijstelling eveneens geldt voor de diensten die nauw samenhangen met deze vaccins. Dit betekent concreet dat er geen btw zal worden geheven op de diensten van het medisch, paramedisch, farmaceutisch en ondersteunend personeel in de vaccinatiecentra. Ook de terbeschikkingstelling van personeel door een stad, gemeente of OCMW aan een eerstelijnszone in het kader van de organisatie en werking van de vaccinatiecentra kan worden uitgevoerd zonder dat btw wordt geheven. Intussen zoeken de kabinetten Financiën, Werk en Volksgezondheid nog naar een oplossing om de honderden vrijwilligers in de vaccinatiecentra meer dagen onbelast te kunnen laten meehelpen. (Belga)