Die onthullingen brengen opnieuw de rol van belastingsparadijzen bij belastingontwijking aan het licht. Europa heeft onlangs zijn lijst met belastingparadijzen opnieuw tegen het licht gehouden, waardoor drie landen van de zwarte naar de grijze lijst zijn verplaatst. De Seychellen horen daar ook bij. Toch zullen betalingen aan de Seychellen nog steeds aan de fiscus moeten worden aangegeven, aldus de minister. "Ondernemingen die betalingen verrichten in belastingsparadijzen moeten die aangeven aan mijn administratie. Sinds januari van dit jaar werd de lijst van landen waarvoor die verklaring moet worden afgelegd, uitgebreid met landen die niet meewerken, om op die manier een zo breed mogelijk toepassingsveld te hebben", luidde het. "De landenlijst moet aangepast worden. Mijn administratie zal de lijst van het Mondiaal Forum van de OESO dan ook actualiseren. Een circulaire daarover zal op korte termijn gepubliceerd worden. Hierdoor zullen betalingen aan bijvoorbeeld de Seychellen nog steeds aangegeven moeten worden." Onder de vorige regering Michel zag de Kaaimantaks het levenslicht, ook bekend als de doorkijkbelasting. Die voorziet in een aangifteplicht van juridische constructies en een transparante taxatie van de inkomsten in de personenbelasting. Een kleine 3.000 dossiers volgen momenteel die reglementering, gaf minister Van Peteghem aan. Het zijn niet de eerste "Papers" die opschudding veroorzaken. Onder de vorige legislatuur waren er bijvoorbeeld de Panama Papers. De fiscus heeft de dossiers van die Panama-papers tegen het licht gehouden. "269 dossiers zijn onderzocht met een verhoging van de belastbare basis van 26 miljoen euro", ging de minister voort. (Belga)

Die onthullingen brengen opnieuw de rol van belastingsparadijzen bij belastingontwijking aan het licht. Europa heeft onlangs zijn lijst met belastingparadijzen opnieuw tegen het licht gehouden, waardoor drie landen van de zwarte naar de grijze lijst zijn verplaatst. De Seychellen horen daar ook bij. Toch zullen betalingen aan de Seychellen nog steeds aan de fiscus moeten worden aangegeven, aldus de minister. "Ondernemingen die betalingen verrichten in belastingsparadijzen moeten die aangeven aan mijn administratie. Sinds januari van dit jaar werd de lijst van landen waarvoor die verklaring moet worden afgelegd, uitgebreid met landen die niet meewerken, om op die manier een zo breed mogelijk toepassingsveld te hebben", luidde het. "De landenlijst moet aangepast worden. Mijn administratie zal de lijst van het Mondiaal Forum van de OESO dan ook actualiseren. Een circulaire daarover zal op korte termijn gepubliceerd worden. Hierdoor zullen betalingen aan bijvoorbeeld de Seychellen nog steeds aangegeven moeten worden." Onder de vorige regering Michel zag de Kaaimantaks het levenslicht, ook bekend als de doorkijkbelasting. Die voorziet in een aangifteplicht van juridische constructies en een transparante taxatie van de inkomsten in de personenbelasting. Een kleine 3.000 dossiers volgen momenteel die reglementering, gaf minister Van Peteghem aan. Het zijn niet de eerste "Papers" die opschudding veroorzaken. Onder de vorige legislatuur waren er bijvoorbeeld de Panama Papers. De fiscus heeft de dossiers van die Panama-papers tegen het licht gehouden. "269 dossiers zijn onderzocht met een verhoging van de belastbare basis van 26 miljoen euro", ging de minister voort. (Belga)