Zoals verwacht besliste de Europese Commissie vandaag dat de zogenaamde excess profit rulings in strijd zijn met de staatssteunregels. De minister herinnert er aan dat vanaf de eerste waarschuwende signalen vanuit Europa, het systeem on hold werd gezet en er geen rulings meer werden afgeleverd. Ook is ons land als eerste gestart met het spontaan uitwisselen van rulings aan andere landen. Wat de eventuele terugvordering betreft van de ongeveer 700 miljoen euro die met de rulings gemoeid is, wil Van Overtveldt de verdere gesprekken met Europa afwachten. "We zullen in deze onderhandelingen handelen in het belang van de rechtszekerheid en ons economisch weefsel. Het verdere verloop van die onderhandelingen zal onze positie bepalen", zegt de minister. "Op dit moment sluiten we geen enkele optie uit. Dat geldt ook voor het eventueel instellen van een beroep tegen de beslissing". (Belga)

Zoals verwacht besliste de Europese Commissie vandaag dat de zogenaamde excess profit rulings in strijd zijn met de staatssteunregels. De minister herinnert er aan dat vanaf de eerste waarschuwende signalen vanuit Europa, het systeem on hold werd gezet en er geen rulings meer werden afgeleverd. Ook is ons land als eerste gestart met het spontaan uitwisselen van rulings aan andere landen. Wat de eventuele terugvordering betreft van de ongeveer 700 miljoen euro die met de rulings gemoeid is, wil Van Overtveldt de verdere gesprekken met Europa afwachten. "We zullen in deze onderhandelingen handelen in het belang van de rechtszekerheid en ons economisch weefsel. Het verdere verloop van die onderhandelingen zal onze positie bepalen", zegt de minister. "Op dit moment sluiten we geen enkele optie uit. Dat geldt ook voor het eventueel instellen van een beroep tegen de beslissing". (Belga)