Volgens de gouverneur van de Nationale Bank is de sanering van de overheidsfinanciën sinds 2014 stilgevallen. Eind dat jaar kwam de regering-Michel aan het roer. Om op koers te blijven van wat ons land met Europa heeft afgesproken, zou nog een inspanning van 8 miljard euro nodig zijn. Hier en daar viel de bedenking dat de vorige regering, met een PS'er aan het hoofd, betere begrotingscijfers kon voorleggen. Peter Vanvelthoven (sp.a) sloot zich daarbij aan. "Tijdens de regering-Di Rupo kenden we een snellere economische groei dan de rest van Europa. Nu bevinden we ons achteraan het peloton", zei Vanvelthoven. "Ik kan me niet inbeelden dat het de schuld is van de vorige regering waarin enkel socialisten zaten". Van Overtveldt gaf toe dat de verbetering van het structurele saldo - dat een tekort van 2,5 procent bbp vertoonde - "iets meer had mogen zijn". Maar concluderen dat deze regering het minder goed doet, is voor hem een brug te ver. Zo zou ons land vorig jaar met een begrotingsevenwicht hebben moeten afsluiten volgens het eerste stabiliteitsprogramma dat de vorige regering in 2012 naar Europa had gestuurd. "Ondanks het feit dat de crisisjaren achter de rug lagen, het accomoderend beleid dat toen al werd ingezet door diverse centrale banken, bleef het begrotingstekort hoog", zei Van Overtveldt. Zo kwam het tekort in 2014 uit boven de "voor Europa fatidieke drempel van 3 procent". Ook wees hij op een fundamenteel verschil in de kwaliteit van de sanering. Deze regering verlaagt de belastingen voor wie werkt en werk creëert én verlaagt bovendien de uitgaven, al gaven de rentelasten daarbij een duw in de rug, gaf de minister toe. En dat terwijl volgens Van Overtveldt de vorige regering meer uitgaf en de inkomsten fors verhoogde. (Belga)

Volgens de gouverneur van de Nationale Bank is de sanering van de overheidsfinanciën sinds 2014 stilgevallen. Eind dat jaar kwam de regering-Michel aan het roer. Om op koers te blijven van wat ons land met Europa heeft afgesproken, zou nog een inspanning van 8 miljard euro nodig zijn. Hier en daar viel de bedenking dat de vorige regering, met een PS'er aan het hoofd, betere begrotingscijfers kon voorleggen. Peter Vanvelthoven (sp.a) sloot zich daarbij aan. "Tijdens de regering-Di Rupo kenden we een snellere economische groei dan de rest van Europa. Nu bevinden we ons achteraan het peloton", zei Vanvelthoven. "Ik kan me niet inbeelden dat het de schuld is van de vorige regering waarin enkel socialisten zaten". Van Overtveldt gaf toe dat de verbetering van het structurele saldo - dat een tekort van 2,5 procent bbp vertoonde - "iets meer had mogen zijn". Maar concluderen dat deze regering het minder goed doet, is voor hem een brug te ver. Zo zou ons land vorig jaar met een begrotingsevenwicht hebben moeten afsluiten volgens het eerste stabiliteitsprogramma dat de vorige regering in 2012 naar Europa had gestuurd. "Ondanks het feit dat de crisisjaren achter de rug lagen, het accomoderend beleid dat toen al werd ingezet door diverse centrale banken, bleef het begrotingstekort hoog", zei Van Overtveldt. Zo kwam het tekort in 2014 uit boven de "voor Europa fatidieke drempel van 3 procent". Ook wees hij op een fundamenteel verschil in de kwaliteit van de sanering. Deze regering verlaagt de belastingen voor wie werkt en werk creëert én verlaagt bovendien de uitgaven, al gaven de rentelasten daarbij een duw in de rug, gaf de minister toe. En dat terwijl volgens Van Overtveldt de vorige regering meer uitgaf en de inkomsten fors verhoogde. (Belga)