Vorige week bleek uit cijfers van het Planbureau dat het begrotingstekort in 2019 opnieuw zou oplopen tot 7,7 miljard euro. Maar volgens voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt is het te vroeg om conclusies te trekken. 'We moeten afwachten hoe groot het effectieve tekort zal uitvallen. Het planbureau heeft een bepaalde projectie gemaakt op basis van een aantal ramingen. We zullen moeten kijken hoe de economie zal evolueren', aldus de N-VA'er.

Van Overtveldt erkent dat de regering haar ambitie voor een begrotingsevenwicht niet heeft kunnen waarmaken, maar zegt dat zijn regering wel degelijk goed werk heeft geleverd. 'We hadden er bij de start van de regering Michel I op gemikt om een begrotingsevenwicht, en dat is niet gelukt. Maar we hebben voor zes miljard lastenverlagingen doorgevoerd en de aanslagen hebben onverwachte uitgaven gegenereerd. Maar we komen van ver - van een tekort dat groter dan drie procent. Bovendien zal de staatsschuld waarschijnlijk onder de honderd procent ten opzichte van het bbp duiken', klinkt het.

De voormalige minister vindt de kritiek op zijn eenmalige begrotingsmaatregelen onterecht. 'We hebben de verhoging van de bestraffing voor de voorafbetalingen ook al in 2017 gedaan. Dus het is niet correct om van een eenmalig effect te spreken. Het is té simplistisch om op die maatregel te wijzen in het kader van het begrotingstekort', aldus Van Overtveldt.

Van Overtveldt wilt bij de volgende regering opnieuw dat een begroting in evenwicht bovenaan de agenda staat. 'Een begrotingsevenwicht blijft voor ons prioritair bij de volgende regeringsonderhandelingen. De belastingdruk is al enorm in dit land - dus we zullen vooral moeten kijken naar de uitgaven', zegt de N-VA'er.

Vorige week bleek uit cijfers van het Planbureau dat het begrotingstekort in 2019 opnieuw zou oplopen tot 7,7 miljard euro. Maar volgens voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt is het te vroeg om conclusies te trekken. 'We moeten afwachten hoe groot het effectieve tekort zal uitvallen. Het planbureau heeft een bepaalde projectie gemaakt op basis van een aantal ramingen. We zullen moeten kijken hoe de economie zal evolueren', aldus de N-VA'er.Van Overtveldt erkent dat de regering haar ambitie voor een begrotingsevenwicht niet heeft kunnen waarmaken, maar zegt dat zijn regering wel degelijk goed werk heeft geleverd. 'We hadden er bij de start van de regering Michel I op gemikt om een begrotingsevenwicht, en dat is niet gelukt. Maar we hebben voor zes miljard lastenverlagingen doorgevoerd en de aanslagen hebben onverwachte uitgaven gegenereerd. Maar we komen van ver - van een tekort dat groter dan drie procent. Bovendien zal de staatsschuld waarschijnlijk onder de honderd procent ten opzichte van het bbp duiken', klinkt het.De voormalige minister vindt de kritiek op zijn eenmalige begrotingsmaatregelen onterecht. 'We hebben de verhoging van de bestraffing voor de voorafbetalingen ook al in 2017 gedaan. Dus het is niet correct om van een eenmalig effect te spreken. Het is té simplistisch om op die maatregel te wijzen in het kader van het begrotingstekort', aldus Van Overtveldt.Van Overtveldt wilt bij de volgende regering opnieuw dat een begroting in evenwicht bovenaan de agenda staat. 'Een begrotingsevenwicht blijft voor ons prioritair bij de volgende regeringsonderhandelingen. De belastingdruk is al enorm in dit land - dus we zullen vooral moeten kijken naar de uitgaven', zegt de N-VA'er.