"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de Europese Commissie daar eerder vaag over is", stelde Van Overtveldt deze middag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Hij benadrukte dat ons land transparantie over de rulings aan de dag legt. "Landen die proberen onder de radar te blijven, blijken daar nog in te lukken ook." Vanuit de oppositie werd Van Overtveldt gevraagd het geld wel degelijk terug te vorderen. "Voer die beslissing van de Europese Commissie uit, al was het maar uit fiscale rechtvaardigheid", stelde Dirk Van der Maelen (sp.a). "Beroep instellen tegen die beslissing zou absoluut misplaatst zijn", vond Kristof Calvo (Groen). Op de meerderheidsbanken pleitte Peter Dedecker (N-VA) er onomwonden voor het bedrag niet terug te vorderen. "Dat zou je reinste waanzin zijn. Daarmee ondermijn je het investeringsklimaat en de rechtszekerheid", voerde Dedecker aan. Hij stond ook stil bij de "agressiviteit" van de Europese Commissie ten opzichte van België en de "gelatenheid tegenover hetgeen in Luxemburg gebeurt". Ook minister Van Overtveldt herhaalde dat een terugvordering een domper zou betekenen voor het investeringsklimaat en uiteindelijk negatieve gevolgen zou hebben voor de economische groei, de jobcreatie en de publieke financiën. De budgettaire kost zou wel eens hoger kunnen uitvallen dan 700 miljoen euro, luidde het. Hij waarschuwde dat de betrokken bedrijven niet zomaar passief zullen toekijken. Zij hebben er indertijd voor gekozen bepaalde aftrekken niet door te voeren, maar voor de rulings te kiezen, en zullen daar dan ook over willen praten, ging Van Overtveldt voort. De komende weken en maanden zullen nog onderhandelingen volgen met Europa. Indien die de verkeerde richting uitgaan, mag een beroep tegen de beslissing "absoluut niet worden uitgesloten". (Belga)

"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de Europese Commissie daar eerder vaag over is", stelde Van Overtveldt deze middag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Hij benadrukte dat ons land transparantie over de rulings aan de dag legt. "Landen die proberen onder de radar te blijven, blijken daar nog in te lukken ook." Vanuit de oppositie werd Van Overtveldt gevraagd het geld wel degelijk terug te vorderen. "Voer die beslissing van de Europese Commissie uit, al was het maar uit fiscale rechtvaardigheid", stelde Dirk Van der Maelen (sp.a). "Beroep instellen tegen die beslissing zou absoluut misplaatst zijn", vond Kristof Calvo (Groen). Op de meerderheidsbanken pleitte Peter Dedecker (N-VA) er onomwonden voor het bedrag niet terug te vorderen. "Dat zou je reinste waanzin zijn. Daarmee ondermijn je het investeringsklimaat en de rechtszekerheid", voerde Dedecker aan. Hij stond ook stil bij de "agressiviteit" van de Europese Commissie ten opzichte van België en de "gelatenheid tegenover hetgeen in Luxemburg gebeurt". Ook minister Van Overtveldt herhaalde dat een terugvordering een domper zou betekenen voor het investeringsklimaat en uiteindelijk negatieve gevolgen zou hebben voor de economische groei, de jobcreatie en de publieke financiën. De budgettaire kost zou wel eens hoger kunnen uitvallen dan 700 miljoen euro, luidde het. Hij waarschuwde dat de betrokken bedrijven niet zomaar passief zullen toekijken. Zij hebben er indertijd voor gekozen bepaalde aftrekken niet door te voeren, maar voor de rulings te kiezen, en zullen daar dan ook over willen praten, ging Van Overtveldt voort. De komende weken en maanden zullen nog onderhandelingen volgen met Europa. Indien die de verkeerde richting uitgaan, mag een beroep tegen de beslissing "absoluut niet worden uitgesloten". (Belga)