De Belgische belastingregeling voor overwinst is onwettig. Dat heeft de Europese Commissie maandag geoordeeld. De Commissie eist dat de Belgische overheid zo'n 700 miljoen euro terugvordert van 35 multinationals.

Sinds 2005 kunnen sommige bedrijven middels een fiscale ruling vrijgesteld worden van belasting op dat deel van hun winst dat voortvloeit uit het feit dat ze deel uitmaken van een multinational. Het gaat dan schaalvoordelen, synergieën, klanten- en leveranciersnetwerken,... Zo werd de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting met 50 tot 90 procent verlaagd, aldus de Commissie.

De Commissie startte begin vorig jaar een diepgaand onderzoek naar de fiscale regeling en komt maandag tot de slotconclusie dat het systeem in strijd is met de Europese regels over staatssteun. De regeling wijkt volgens de Commissie immers af van de normale praktijk onder de Belgische wetgeving inzake vennootschapsbelasting en van het zogenaamde zakelijkheidsbeginsel. "België heeft een selecte groep multinationals aanzienlijke belastingvoordelen verleend die in strijd zijn met de EU-regels inzake staatssteun. Dit verstoort de concurrentie omdat kleinere concurrenten die geen multinational zijn, niet dezelfde voorwaarden krijgen", zo lichtte eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager haar beslissing toe.

De Commissie eist dat België 700 miljoen euro terugvordert bij de bedrijven.

Van Overtveldt: 'Geen enkele optie uitsluiten'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarschuwt dat het terugvorderen van 700 miljoen euro bij de betrokken bedrijven, grote gevolgen voor die ondernemingen kan hebben en bovendien een bijzondere complexe operatie betekent. Welk standpunt de Belgische regering zal innemen, hangt af van de verdere onderhandelingen met de Europese Commissie. Van Overtveldt sluit geen enkele optie uit, ook een eventueel beroep tegen de Europese beslissing niet.

Zoals verwacht besliste de Europese Commissie maandag dat de zogenaamde excess profit rulings in strijd zijn met de staatssteunregels. De minister herinnert er aan dat vanaf de eerste waarschuwende signalen vanuit Europa, het systeem on hold werd gezet en er geen rulings meer werden afgeleverd. Ook is ons land als eerste gestart met het spontaan uitwisselen van rulings aan andere landen.

Wat de eventuele terugvordering betreft van de ongeveer 700 miljoen euro die met de rulings gemoeid is, wil Van Overtveldt de verdere gesprekken met Europa afwachten. "We zullen in deze onderhandelingen handelen in het belang van de rechtszekerheid en ons economisch weefsel. Het verdere verloop van die onderhandelingen zal onze positie bepalen", zegt de minister. "Op dit moment sluiten we geen enkele optie uit. Dat geldt ook voor het eventueel instellen van een beroep tegen de beslissing".

Van Overtveldt merkt nog op dat de excess profit rulings meer dan tien jaar geleden het levenslicht zagen. "In dat opzicht is het trouwens merkwaardig dat bepaalde partijen, die het systeem zelf mee op poten hebben gezet, die rulings vandaag als 'fiscaal onrechtvaardig' bestempelen en moord en brand schreeuwen", luidt het. "Dat is hypocriet en getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin".

Ervoor pleiten om dat geld in te zetten om de begroting op orde te helpen, noemt Van Overtveldt "onwezenlijk". "Eventuele terugvorderingen zullen de begroting niet helpen, omdat het een eenmalige operatie zou zijn. Deze regering moet in de eerste plaats voor structurele oplossingen gaan, en niet voor kunst- en vliegwerk zoals in het verleden".

De Belgische belastingregeling voor overwinst is onwettig. Dat heeft de Europese Commissie maandag geoordeeld. De Commissie eist dat de Belgische overheid zo'n 700 miljoen euro terugvordert van 35 multinationals. Sinds 2005 kunnen sommige bedrijven middels een fiscale ruling vrijgesteld worden van belasting op dat deel van hun winst dat voortvloeit uit het feit dat ze deel uitmaken van een multinational. Het gaat dan schaalvoordelen, synergieën, klanten- en leveranciersnetwerken,... Zo werd de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting met 50 tot 90 procent verlaagd, aldus de Commissie. De Commissie startte begin vorig jaar een diepgaand onderzoek naar de fiscale regeling en komt maandag tot de slotconclusie dat het systeem in strijd is met de Europese regels over staatssteun. De regeling wijkt volgens de Commissie immers af van de normale praktijk onder de Belgische wetgeving inzake vennootschapsbelasting en van het zogenaamde zakelijkheidsbeginsel. "België heeft een selecte groep multinationals aanzienlijke belastingvoordelen verleend die in strijd zijn met de EU-regels inzake staatssteun. Dit verstoort de concurrentie omdat kleinere concurrenten die geen multinational zijn, niet dezelfde voorwaarden krijgen", zo lichtte eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager haar beslissing toe. De Commissie eist dat België 700 miljoen euro terugvordert bij de bedrijven. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarschuwt dat het terugvorderen van 700 miljoen euro bij de betrokken bedrijven, grote gevolgen voor die ondernemingen kan hebben en bovendien een bijzondere complexe operatie betekent. Welk standpunt de Belgische regering zal innemen, hangt af van de verdere onderhandelingen met de Europese Commissie. Van Overtveldt sluit geen enkele optie uit, ook een eventueel beroep tegen de Europese beslissing niet.Zoals verwacht besliste de Europese Commissie maandag dat de zogenaamde excess profit rulings in strijd zijn met de staatssteunregels. De minister herinnert er aan dat vanaf de eerste waarschuwende signalen vanuit Europa, het systeem on hold werd gezet en er geen rulings meer werden afgeleverd. Ook is ons land als eerste gestart met het spontaan uitwisselen van rulings aan andere landen. Wat de eventuele terugvordering betreft van de ongeveer 700 miljoen euro die met de rulings gemoeid is, wil Van Overtveldt de verdere gesprekken met Europa afwachten. "We zullen in deze onderhandelingen handelen in het belang van de rechtszekerheid en ons economisch weefsel. Het verdere verloop van die onderhandelingen zal onze positie bepalen", zegt de minister. "Op dit moment sluiten we geen enkele optie uit. Dat geldt ook voor het eventueel instellen van een beroep tegen de beslissing". Van Overtveldt merkt nog op dat de excess profit rulings meer dan tien jaar geleden het levenslicht zagen. "In dat opzicht is het trouwens merkwaardig dat bepaalde partijen, die het systeem zelf mee op poten hebben gezet, die rulings vandaag als 'fiscaal onrechtvaardig' bestempelen en moord en brand schreeuwen", luidt het. "Dat is hypocriet en getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin". Ervoor pleiten om dat geld in te zetten om de begroting op orde te helpen, noemt Van Overtveldt "onwezenlijk". "Eventuele terugvorderingen zullen de begroting niet helpen, omdat het een eenmalige operatie zou zijn. Deze regering moet in de eerste plaats voor structurele oplossingen gaan, en niet voor kunst- en vliegwerk zoals in het verleden".