Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) onderstreept dat de aangekondigde kaaimantaks controles op buitenlandse juridische constructies allerminst uitsluit als er sprake blijkt van fiscale inbreuken. Maar conclusies zijn hoe dan ook "voorbarig", want het voorbereidende technische en inhoudelijke werk is nog volop aan de gang, luidt het.

De Standaard en Het Nieuwsblad schrijven dat de federale regering met de kaaimantaks niet geïnteresseerd is in de afkomst van het kapitaal. De fiscus zal de informatie over de buitenlandse constructies immers niet gebruiken voor extra controles, zo besluiten de kranten uit de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet.

'Pas doorkijkbelasting als die sluitend is'

"In tegenstelling tot wat de berichtgeving laat uitschijnen, worden controles in geval van fiscale inbreuken uiteraard niet uitgesloten", reageert minister Van Overtveldt. "De fiscus beschikt hiervoor over alle mogelijke middelen. Ook de mogelijkheden om informatie op te vragen in het buitenland zulen maximaal worden benut en versterkt."

Bovendien zijn alle conclusies die nu al getrokken worden "voorbarig", vervolgt de minister. Het voorbereidende werk is nog volop aan de gang. "Er zal pas sprake zijn van een doorkijkbelasting als die sluitend, effectief en efficiënt is", onderstreept Van Overtveldt, die pas met zijn tekst naar de ministerraad trekt als ze technisch volledig rond is.

'Deze regering stelt ook daden'

Voormalig SP.A-staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez had eerder op de dag al vraagtekens geplaatst bij de regeringsplannen. "Het ziet ernaar uit dat de financiële sector en de fiscale advocaten hier mee aan geschreven hebben", sneerde hij. "Elke maand wordt vanuit deze regering de boodschap gegeven aan grote fraudeurs dat ze zich niet te veel zorgen moeten maken."

Van Overtveldt toont zich echter niet onder de indruk. Volgens hem werden buitenlandse constructies de voorbije decennia immers helemaal niet aangepakt. "Waar anderen, die in het verleden de verantwoordelijkheid droegen, de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking met woorden voerden, stelt deze regering ook daden", besluit hij. (Belga/WB)

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) onderstreept dat de aangekondigde kaaimantaks controles op buitenlandse juridische constructies allerminst uitsluit als er sprake blijkt van fiscale inbreuken. Maar conclusies zijn hoe dan ook "voorbarig", want het voorbereidende technische en inhoudelijke werk is nog volop aan de gang, luidt het. De Standaard en Het Nieuwsblad schrijven dat de federale regering met de kaaimantaks niet geïnteresseerd is in de afkomst van het kapitaal. De fiscus zal de informatie over de buitenlandse constructies immers niet gebruiken voor extra controles, zo besluiten de kranten uit de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet. "In tegenstelling tot wat de berichtgeving laat uitschijnen, worden controles in geval van fiscale inbreuken uiteraard niet uitgesloten", reageert minister Van Overtveldt. "De fiscus beschikt hiervoor over alle mogelijke middelen. Ook de mogelijkheden om informatie op te vragen in het buitenland zulen maximaal worden benut en versterkt." Bovendien zijn alle conclusies die nu al getrokken worden "voorbarig", vervolgt de minister. Het voorbereidende werk is nog volop aan de gang. "Er zal pas sprake zijn van een doorkijkbelasting als die sluitend, effectief en efficiënt is", onderstreept Van Overtveldt, die pas met zijn tekst naar de ministerraad trekt als ze technisch volledig rond is. Voormalig SP.A-staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez had eerder op de dag al vraagtekens geplaatst bij de regeringsplannen. "Het ziet ernaar uit dat de financiële sector en de fiscale advocaten hier mee aan geschreven hebben", sneerde hij. "Elke maand wordt vanuit deze regering de boodschap gegeven aan grote fraudeurs dat ze zich niet te veel zorgen moeten maken." Van Overtveldt toont zich echter niet onder de indruk. Volgens hem werden buitenlandse constructies de voorbije decennia immers helemaal niet aangepakt. "Waar anderen, die in het verleden de verantwoordelijkheid droegen, de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking met woorden voerden, stelt deze regering ook daden", besluit hij. (Belga/WB)